הדפס
שטר החירום שלא הודפס?

רבים מכירים את שטרות החירום בעלי העריכים של 500 מיל, 1 לירה 5 לירות ו-10 לירות – שטרות אלה הודפסו אך לא הוכנסו למחזור ורובם הושמדו. מה שלא ידוע ברבים הוא דבר הכנתו וייתכן אף הדפסתו של שטר בעריך של 50 לירות.

ראובן סטולר

שטרות החירום

ב-29 (כ"ט) בנובמבר 1947 הכריז האו"ם על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל. וב-14 במאי 1948 הכריזה מועצת העם בראשותו של דוד בן גוריון על הקמתה של מדינת ישראל.
בין העניינים החשובים שהעסיקו את ראשי הישוב דאז, היה גם הצורך לנהל את ענייניה הכלכליים של המדינה החדשה ולהנפיק שטרות ומטבעות חדשים. מפאת חוסר הזמן ומיעוט הניסיון, הטילו ראשי היישוב על חברת "בנק אנגלו-פלשתינה" את הטיפול בכל ענייני ההנפקה. את השטרות הראשונים הנפיק בנק פרטי, שכן עד אותה עת טרם הוקם בנק מרכזי למדינה. חברות שונות בעולם סירבו להדפיס שטרות למדינה שאינה קיימת, וראשי היישוב חששו כי כשתקום המדינה ב-15 במאי 1948 והבריטים יעזבו, ייטלו עמם את כל רזרבות הכסף ויוצר מחסור חמור במטבע עובר לסוחר. לפיכך פנו ראשי היישוב ל"בנק אנגלו-פלשתינה", שהיה קיים בארץ מאז שנת 1920, והוחל בחשאי בהדפסת שטרות חירום, בדפוס "שושני" בתל-אביב. במקביל הודפסו שטרות באיכות גבוהה יותר בארה"ב. על שטרות אלו לא נרשם כי הם מטבע חוקי, וזאת כדי שהבנק לא יעבור על החוק, שהיה תקף בארץ ישראל בתקופת המנדט.
השטרות הודפסו בערך נקוב של 500 מיל, 1 לירה 5 לירות ו-10 לירות. הם נשאו את שמו של "בנק אנגלו-פלשתינה" והודפסו על צד אחד של הנייר בהדפסה פשוטה.
שווי השטרות שהודפסו היה כ- 7,400,000 לירות, שהיה כמעט שווה ערך לכמות הכסף שהיה ברשות הבנק בתקופה זו בלירות שטרלינג, זאת כדי שיהיה כיסוי לצורך המרה למטבע חוץ בעת הצורך. אולם שטרות אלה לא הוכנסו למחזור אלא הושמדו במהלך חודש ספטמבר 1948, שכן ראשי "בנק אנגלו-פלשתינה" הצליחו לשכנע את חברת "אמריקן בנקוטס" להדפיס עבורם שטרות אחרים.
כיוון ששטרות החירום לא הוכנסו למחזור, הם נדירים מאוד. עד הדפסת ספר זה ידוע על אחת-עשרה סדרות שלמות של 500 מיל, 1 לירה 5 לירות ו-10 לירות, הנמצאות בידי אספנים, וכ-57 שטרות בודדים הנמצאים במוזיאונים ואצל אספנים.
עד כאן סיפור שטרות החירום כפי שהופיע בספרו של יגאל ארקין אישים ואתרים בשטרות ישראל יולי 2001.

שטר ה-50 לירות

לאחרונה התגלה קיומו של שטר חירום דוגמא בעריך של 50 לירות, השטר מודפס על נייר רגיל בשונה משטרות החירום, שהודפסו על נייר שיקים של בנק אנגלו-פלשתינה, והוא נושא עליו חותמת דוגמא. כמו כן התגלו מספר ניסיונות הדפסה של שטר זה מודפסים על נייר בריסטול.
איך קרה שעובדת תכנון והכנת השטר בעריך ה-50 לירות נעלמה מידיעת הציבור?
קטלוג השטרות והמטבעות של ישראל בהוצאת מחלקת המטבע של בנק ישראל מהדורה שניה 1990 מציין דבר הכנת שטרות חירום בעריכים: 500 מיל, 1 לירה, 5 לירות ו-10 לירות. דבר לא נאמר על שטר 50 לירות. פרסומים ובהם מידע אודות שטרות החירום, כתבות וספרים (כגון ספרה הידוע של סילביה הפנר מ-1967, ההיסטוריה של הכסף הישראלי המודרני) לא ציינו דבר אודות השטר הנ"ל.
למרות זאת מסתבר שעובדת הכנת השטר כן הייתה ידועה. בשנת 1963, בספרו של ליאו קדמן "ISRAEL'S MONEY" בהוצאת שוקן צוין דבר הכנת השטרות כולל שטר ה-50 לירות. קדמן מציין בספרו, שהשטרות הוכנו והודפסו, אך לא הוכנסו למחזור והושמדו. גם ססיליה מאיר במאמרה בכתב העט עת-מול שפורסם גם בגיליון הראשון (אוגוסט 2000) של עלון עמותת אספני שטרות ומטבעות בישראל מציינת דבר הכנת שטרות החירום כולל שטר ה-50 לירות.
עובדת הכנת השטר ואולי גם הדפסתו לא תפסו את תשומת לב ציבור האספנים, כנראה בגלל שלא היה בנמצא שטר בן 50 לירות, ואילו שטרות החירום בעריכים האחרים היו בנמצא והופיעו במספר רב של מכירות פומביות. אולם לפני כשנתיים נמכרה בארץ במכירה פומבית הדפסת ניסיון של שטר החירום בן ה-50 לירות.

דוגמת שטר חירום 50 לירות 1948

לפני מספר חודשים נמכר בארה"ב במכירה פומבית ב- Rosenblum Mailbid Sale שטר דוגמא, השטר הוא כדוגמת שטרות החירום האחרים המוכרים לנו אך על נייר פשוט ולא על נייר שיקים. שטר זה נמכר במכירה זו ב- 6,250 $. מהימצאות שטר זה אנו יודעים בוודאות שהשטר תוכנן, הוכן, והודפסו ממנו פריטים ניסיוניים. יתכן גם שהשטר הודפס אך כל הכמות הושמדה. עד שלא נמצא פריט מקורי על נייר זהה לשטרות האחרים לא נדע לבטח האם הוא גם הודפס.

דוגמת שטר חירום 50 לירות 1948

שטר נוסף הוצג במכירה פומבית בבית המכירות SPINK בלונדון, אשר נערכה ב- 9 באפריל 2003. השטר הינו שטר חירום בעריך של 50 לירות ארץ-ישראליות המודפס על נייר דמוי קרטון. שטר זה נמכר במכירה זו בכ- 4,140 פאונד (כ- 6,600 $).


פורסם בעלון עמותת הנומיסמטיקה בישראל.

תגובות

נושא התגובהשםתאריך ושעה
6.הכתובתדורון ברוורמן24/10/2005 17:17

doronb4@walla.co.il

[הוסף תגובה]

5.תמונה של שטר 50 לירות חרוםראובן סטולר23/10/2005 10:16

שלח כתובת אי-מייל או טלפון לכתובת עמותת אספני שטרות ומטבעות ותקבל תמונה
ראובן

[הוסף תגובה]

4.אם זכרתי נכון, התמונה נמצאת בחוברת של אהרוני גלעד צוקרמן גינס28/07/2005 13:05

שיוצאת לאור כל שנה.

[הוסף תגובה]

3.דורוןדורון ברוורמן23/07/2005 15:53

היכן אפשר להשיג תמונה שלו?

[הוסף תגובה]

2.ראיתי אזכור של SPECIMEN 500 פלס גלעד צוקרמן גינס02/07/2005 11:42

שהונפק בהתאם לערכים שנהגו בירדן. אהרוני הזכיר אותו בחוברת שלו, ביחס לשטרות שנת 1967.

[הוסף תגובה]

1.שטרות הממשל הצבאידורון ברוורמן02/07/2005 10:59

בספרו החדש של תום שגב ישנו צילום של שטר של 5 לירות שכנראה לא הודפס שעמד להנפיק הממשל הצבאי מיד לאחר מלחמת ששת הימים ביהודה ושומרון ורצועת עזה
יכולים לדעת עוד פרטים עליו?

[הוסף תגובה]