שלום אורח [כניסה]
פורומים|הרשמה לאתר ועדכון|אודות|צור קשר
עמוד ראשי
אמנות
מטבעות העת החדשה ומדליות
שטרות ואמצעי תשלום
בולים
עתיקות ומטבעות עתיקים
טלכרטים וכרטיסי חיוג
רכבי אספנות
עטים ומכשירי כתיבה
יינות וכהילים
נושאים שונים
מכירות פומביות קרובות
רשימת עמותות ומועדונים
עמותת אספני שטרות ומטבעות
אגודת אספני טלכרט בישראל
מטרות העמותה
חדשות ואירועים
טופס הצטרפות
מועדון העט הישראלי
עמותת א.נ.ק.ה – נשק קר

הדפס
מטרות העמותה - אגודת אספני טלכרט בישראל

פרק א' - השם

סעיף (1) שם העמותה הוא: אגודת אספני טלכרט בישראל. היא תקרא להלן בשם קיצור - "העמותה".

פרק ב' - מטרות העמותה והדרך להשגתן

סעיף (2)

קידום אספנות הטלכרט בישראל ופתוח אינטרסים משותפים של חברי העמותה.

סעיף (3)

לשם השגת מטרות העמותה כמפורט בסעיף (2) מוסמכת העמותה לבצע באמצעות מוסדותיה את הפעולות הבאות (כולן או מקצתן):

  1. לייצג את העמותה וחבריה בפני מוסדות ופרטים בעל העניינים הנוגעים למטרות העמותה.
  2. להתקשר בהסכמים והתחייבויות עם כל גוף שהוא בקשר להגשמת מטרות העמותה.
  3. לערוך מכירות פומביות של כרטיסי טלכרט, לערוך ערבי חליפין של כרטיסי טלכרט, הרצאות, מפגשי חברים, מסיבות, תערוכות ולנהל ספריה מקצועית לחבריה.
  4. לפתוח ולנהל חשבונות בנקים, ולבצע פעולות כספיות בהם.
  5. לאגד את חבריה ולפתח ולתמוך בהקמת סניפים של העמותה ברחבי הארץ.
  6. ליישב סכסוכים ובירורים בין החברים, בנושאי אספנות טלכרט, בדרכי שלום.
  7. לעשות כל פעולה שיש בה משום צורך ותועלת להגשמת מטרות העמותה.