הדפס
השטרות האבודים של המלך חוסיין

אפי שחק

שטר דוגמה 20 דינרים, ירדן, 1995
שטר דוגמה 20 דינרים, ירדן, 1995

הנפקת שטרות דורשת תכנון מקדים, זמן ארוך טרם הדפסת השטר בפועל והפצתו, הן בהיבט המוניטארי מבחינת בדיקת הצורך וכדאיות הנפקת שטר בעריך מסוים והן ובעיקר בהיבט העיצוב.
היבט העיצוב דורש תכנון מקדים זמן רב לפני הנפקת השטר בפועל. העיצוב כולל את תכנון סימני הביטחון על הנייר, שילוב העיצוב הגראפי, מעבר על כל מהלכי האישור הפורמאליים של הועדות הרשמיות, הכנת גלופות וכמובן הכנת דוגמאות הגהה (שטרות ה- Proof) לאישור. שטרות ה- Proof מוכרים לנו משטרות ישראל וכמוהם קיימים דוגמאות הגהה בהנפקות שונות בעולם. לדוגמאות ההגהה ערך נומיסמטי רב.

שטרות הסדרה השביעית, שהונפקו בירדן בין השנים 1995-2001, נשאו את דיוקנו של המלך חוסיין, והונפקו בערכי הדינר הירדני: 1/2, 1, 5, 10 ו-20. ההכנות המקדימות, שנעשו לצורך הכנת השטר בעריך 50 דינרים, נעצרו באיבם, כאשר המלך חוסיין נפטר ממחלה ממארת בשנת 1999, במועד סמוך מאוד לפני הנפקת העריך הבא בסדרת השטרות. עבודת ההכנה של השטר עם דמותו של המלך חוסיין נגנזה, והבנק הירדני נערך מיידית לעיצוב שטר חדש בעריך 50 דינרים, אשר ישא את דמותו של עבדאללה (Abdullah), בנו של המלך חוסיין, אשר הוכתר למלך תחת אביו.

הסיפור לכאורה תם אך לא נשלם. בדרך לא דרך מצאו כמה פריטים בודדים של דוגמאות ההגהה את דרכם אל השוק הנומיסמטי. שטרות נדירים אלה הינם חריגים ביותר, מכיוון שאינם דוגמאות הגהה של שטר הנמצא במחזור, אלא דוגמאות הגהה של שטר מתוכנן שנגנז ולא הונפק למחזור, במקרה זה שטרות בעריך של 50 דינרים עם דיוקנו של המלך חוסיין.

שטר דוגמה 50 דינרים, ירדן, 1994
שטר דוגמה 50 דינרים, ירדן, 1994

מספרם של שטרות הדוגמה בעריך 50 דינרים, שלא הונפקו למחזור והידועים כיום בעולם הנומיסמטי, הינו שישה בלבד (שני דגמים, שלושה מכל דגם), השונים זה מזה בעיצוב, בגוונים, בחתימות ובשנות ההנפקה. בנוסף, קיימים עוד שני שטרות הגהה בעריך של 20 דינרים, ששטרות דומים להם הונפקו למחזור. שטרות ההגהה בעריך של 20 דינרים שונים מהשטרות שהוצאו למחזור, בגווני הצבע, בחתימות ובשנות ההנפקה. כל השטרות נושאים את הכיתוב Proof עם מספר שטר ההגהה.

שטר הדוגמה בעריך 20 דינרים נושא את שנת ההנפקה "1995" בצד האחורי. בנוסף, מופיעה חתימתו של שר האוצר בצד הקדמי (החתימה השמאלית), אשר שימש בתפקיד פרק זמן קצר בלבד, וחתימתו מופיעה רק על גבי שטרות הדוגמה.

גווני הצבעים על שטר הדוגמה שונים מהצבעים על שטרות המחזור הרגילים. להלן מספר דוגמאות להבדלי הצבעים:

  • צבע המסגרת בצד הפנים בה נתונה דמותו של המלך חוסיין הינו כתום בשטר למחזור לעומת צבע אפור בשטר הדוגמה.
  • הכאפייה על ראשו של המלך הינה בצבע אפור בשטר למחזור לעומת צבע אדום בשטר הדוגמה. הצבע האדום מסמל את הצבע ההיסטורי של הפלג ההאשמי בממלכה, מוצאו של המלך. החלטה לבסוף לא להשתמש בצבע זה היתה במטרה למנוע פגיעה בפלגים האחרים בממלכה.
  • המשושה הימני תחתון בצד הפנים בו רשום העריך הינו באפור בשטר למחזור לעומת צבע ירוק כהה בשטר הדוגמה.
שטר דוגמה 50 דינרים, ירדן, 1995
שטר דוגמה 50 דינרים, ירדן, 1995

שטרות הדוגמה בעריך 50 דינרים הונפקו בשני דגמים ומעולם לא הודפס שטר דומה להם בעריך זה למחזור:

  • דגם ראשון דומה בעיצובו לשטרות בעריכים האחרים שהוצאו למחזור ונושא את שנת ההנפקה "1994" בצד האחורי. בנוסף, מופיעה חתימתו של שר האוצר בצד הקדמי (החתימה השמאלית), אשר שימש בתפקיד בתקופה זו וחתימתו מופיעה גם על גבי השטרות הרגילים שהונפקו למחזור. מדגם זה קיימים שלושה שטרות הגהה עם הבדלים בגווני הצבע.
    ההבדל הבולט בין ההנפקות הינו בגווני הצבע בפס העליון בשטר משני צידיו, בצבע הכאפייה לראשו של המלך ובצבע מבנה הארמון בצד האחורי. הגוונים בשטרות השונים משתנים מצבע חום לצבע אדום.
  • דגם שני שונה בעיצובו מהעריכים האחרים שהוצאו למחזור ונושא את שנת ההנפקה "1995" בצד האחורי. בנוסף, מופיעה חתימתו של שר האוצר בצד הקדמי (החתימה השמאלית), אשר שימש בתפקיד פרק זמן קצר בלבד, וחתימתו מופיעה רק על גבי שטרות הגהה אלה ועל שטרות ההגהה בעריך 20 דינרים. מדגם זה קיימים שלושה שטרות הגהה עם הבדלים בגווני הצבע.
    ההבדל בין ההנפקות הינו בגווני הצבע המופיעים בשינויים קלים באלמנטים שונים בעיצוב. גם בעיצוב זה הכאפייה על ראשו של המלך מופיעה בצבע אדום בכל ההנפקות כסמל לפלג ההאשמי בממלכה, מוצאו של המלך.

אין ספק כי מדובר בשטרות הגהה (Proof) ייחודיים במינם וכפי הנראה נדירים ביותר, בעיקר השטרות בעריך 50 דינרים, אשר הוכנו לקראת הדפסה ובנסיבות המציאות מעולם לא הודפסו למחזור.


פורסם בעלון עמותת הנומיסמטיקה בישראל.

תגובות