הדפס
הכסף האבוד של מועצת המטבע בפלשתינה

בתקופת מלה"ע השנייה ולפניה, בין השנים 1936-1944 ובשלושה מקרים שונים, אבדו שטרות בזמן העברתם מאנגליה לפלשתינה. להלן סיפורם המרתק.

יגאל ארקין

שטר 5 לירות פלשתינאיות שהוחלףבשנת 1943 אוניית משא בשם Djambi (ג'מבי) טבעה בדרכה לפלשתינה לאחר שהתנגשה באוניית משא אחרת בשם Silverbeech (סילברביצ'). האונייה נשאה במטענה 50,000 שטרות בעריך של 10 לירות, 40,000 שטרות בעריך של 5 לירות ו-19,000 שטרות בעריך של 500 מיל. בסך הכול 500,000 שטרות בערך נקוב של 910,000 לירות פלשתינאיות.

ב-11 לנובמבר 1943 טבעה אוניית משא בשם Birchbank (בירצ'בנק). האונייה נפגעה בהתקפה אווירית או מטיל טורפדו וטבעה ליד חופי טורקיה. במטען האונייה היו 100,000 שטרות בעריך של 5 לירות ו-600,000 שטרות בעריך של לירה אחת. סך הכול 700,000 שטרות בערך נקוב של 1,100,000 לירות.

בשנת 1943 מטוס תובלה אנגלי מסוג דקוטה שהוביל שטרות התרסק זמן קצר לאחר המראתו בקורנוול שבאנגליה ומשלוח השטרות נשרף כליל (לכאורה). במשלוח היו 20,000 שטרות של חמש לירות. סך הכול השטרות בערך של 100,000 לירות. המספור הסידורי של השטרות במשלוח היה 070001D - 090000D.

סך הכול אבדו בשלושת המשלוחים יחד שטרות בשווי של 2,100,000 לירות. במשך השנים עד להוצאתם של שטרות המנדט משימוש נתגלו שטרות בשווי של כ-3,000 לירות מתוך השטרות בעריך חמש לירות שנשרפו בהתרסקות המטוס באנגליה.

הודעה לגבי השטרות שאבדו

מאז הוצאת שטרות המנדט מהמחזור בארץ ישראל בשנת 1948 ועד לסגירתה הסופית של מועצת המטבע הוגשו לה להחלפה על ידי מספר בנקים שטרות שהיו שייכים למשלוחים שטבעו בשתי האוניות. היו דיונים רבים במועצה בנוגע להחלפתם של שטרות אלה. בסיכומו של דבר הוחלט שלא לפצות את הבנקים, מאחר והובא לידיעתם על קיומם של שטרות שאבדו במשלוח, כולל רשימה מדויקת שלהם. על הבנקים היה לנקוט במשנה זהירות לפני קבלת השטרות.
שלושת המקרים פורסמו בעיתון הרשמי, ונכללו בו גם המספרים הסידוריים של השטרות שאבדו. הציבור הוזהר שלא לקבל או להשתמש בשטרות אלה. להלן מספר מקרים שבהם הוגשו להחלפה שטרות של חמש לירות מתוך השטרות שנשרפו בהתרסקות מטוס התובלה באנגליה.

בשנת 1945 הוצג להחלפה שטר של חמש לירות, שהיה אחד מהשטרות שלכאורה נשרפו עם התרסקות מטוס התובלה באנגליה. לפי בדיקת המשטרה, השטר הוגש להחלפה על ידי מנהל בית הכנסייה הסקוטית בחיפה לסניף בנק ברקליס בעיר. בבדיקה חוזרת נמצא שהשטר הוגש לבנק על ידי וילהם דאטצ' מ"קפה ווינר" בחיפה שקיבל את השטר מידי שוטר שחזר מחופשה באנגליה. השוטר קיבל את השטר מתושב אנגלי כדי להחליפו בחדש בפלשתינה. השוטר הצהיר שלא הייתה לו סיבה לחשוש שמדובר בשטר בעייתי וכי פעל בתום לב. אף על פי כן הוחלט שלא להחליף את השטר בחדש.

להלן הודעה שפורסמה בעיתון הרשמי על שטרות שאבדו במשלוח, הכוללת את המספרים הסידוריים של השטרות שאבדו. ההודעה הופיעה במספר גיליונות נוספים.

הודעה לגבי השטרות שאבדו

שטר של חמש לירות שמספרו הסידורי 070618D נמסר להחלפה על ידי הבנק העות'מני בירושלים. השטר נמסר לבנק העות'מני על ידי מוסד בלונדון, שקיבל את השטר מחייל בחיל האוויר הקנדי שלא ניתן היה לאתר אותו.

ב-15 ביולי 1945 נשלח שטר של לירה אחת ושטר של חמש לירות שמספרו 070706D מהמשרדים הראשיים של צבא ארה"ב במחנה תל-ליטוונסקי בפלשתינה, בסיס תל השומר של ימינו, לנציב המטבע בירושלים לשם החלפה. בתגובה הראשונה נמסר ששטר הלירה יוחלף, אך שטר חמש הלירות שייך לקבוצת השטרות שלכאורה נשרפה בזמן המשלוח במטוס שהתרסק באנגליה, ולכן לא יוחלף. בתגובה, נשלח מכתב נוסף ממשרדי הצבא האמריקאי ובו הוסבר שהבקשה להחלפת השטרות נמסרה על ידי שָלַם צבא ארה"ב במפרץ הפרסי. הוא קיבל את השטר של חמש לירות במסגרת תפקידו כשלם, ולא ידע על ההודעה הרשמית על הימצאותם של שטרות שאבדו בעת המשלוח, שכללה את רשימת המספרים הסידוריים שלהם, וכי מי שיקבל שטר כזה, שם את כספו על קרן הצבי. בעקבות מכתב ההבהרה הוחלט לאשר את החלפת השטר לפנים משורת הדין. מתוך כל המסמכים שנמצאו עד כה ניתן להסיק כי זה הוא המקרה היחיד בו הוחלף שטר השייך למשלוח שהתרסק במטוס באנגליה.

בספטמבר 1944 נתקבלה בנציבות המטבע בירושלים בקשה להחלפת שטר חמש לירות. בבקשה מציינים שבערך שישה חודשים קודם לכן, מטוס מיחידות התחזוקה של חיל האוויר הבריטי, שהיה בשירות במזרח התיכון, התרסק ונשרף כליל. מצוין כי מסיבות ביטחוניות לא ניתן לפרט במדויק את נסיבות מקרה ההתרסקות. לפי הבקשה צוין כי בכיסו של הטייס היו שבעה שטרות של חמש לירות והם נשרפו חלקית. לטענתו, כיוון שבעת ההתרסקות חשבו שלשטרות אין כל ערך, הם חולקו בין אנשי הצוות למזכרת.

שטר 5 לירות פלשתינאיות שהוחזרעם חזרתו של אחד מאנשי הצוות לבסיס, סיפר האיש לשָלַם היחידה על המקרה, וזה הציע לחייל לשלוח את השטר לבנק להחלפה. הבנק העביר את הבקשה בשמו לנציב המטבע בירושלים בליווי מכתב ממפקד יחידת חיל האוויר שלו ובו הוא מבקש להחליף את השטר השרוף בשטר חדש. הבקשה הועברה לחקירה משום שהיה חשש שהשטר שהוצג היה חלק ממשלוח השטרות שנשרפו בהתרסקות מטוס התובלה באנגליה, בשנת 1943. המספר הסידורי של השטר היה 087373D והוא אכן היה חלק מהמשלוח שלכאורה נשרף בהתרסקות המטוס.

החקירה העלתה כי מגיש הבקשה הוא חייל דרום אפריקאי ששירת בחיל האוויר וקיבל את השטר מחבר ליחידה שהוצב באלכסנדריה שבמצרים. החייל הודה כי הפרטים בטופס הבקשה להחלפת השטר היו כוזבים, אך ציין שלא חשב שיהיו קשיים כלשהם בהחלפת השטר שכן לא ידע שהשטר בעייתי וכי הוא פעל בתום לב. החייל נעצר במעצר פתוח, והובהר לו כי אילו היה אזרח, היה מועמד לדין על כך שמסר מידע כוזב במסמכים ממשלתיים.

החוקר נסע לאלכסנדריה כדי לפגוש את החייל שנתן לו את השטר. בחקירתו סיפר אותו חייל, שהוא קיבל את השטר באלג'יריה מידי חייל שהשתתף איתו בקורס קשרים, וכי הם החליפו ביניהם מזכרות, הוא נתן לחייל שטר דרום אפריקאי ובתמורה קיבל את השטר השרוף של חמש לירות. נאמר לו שיתכן ויוכל להמיר את השטר בחדש בפלשתינה, ולכן מסר את השטר לחברו שנסע לחופשה בפלשתינה וביקש שינסה להחליפו.
גם הוא ציין שלא ידע שמדובר בשטר בעייתי ופעל בתום לב. החוקר הגיע למסקנה, כי הגיע למבוי סתום וכי אין טעם בהמשך החקירה. הוא החליט לשחרר את החייל שנעצר בתל אביב. החוקר דרש שהחייל יועמד לדין על הגשת תצהיר כוזב. מפקדו של החייל אמר שהנושא יטופל בדרך המקובלת בחיל האוויר. לאחר בירורים עם בית הדפוס והתייעצויות במועצת המטבע הפלשתינאית באנגליה, הוחלט שלא להחליף את השטר. השטר נשלח בחזרה ממועצת המטבע הפלשתינאית לפקיד המטבע בירושלים, והוא כאמור לא הוחלף.


פורסם לראשונה בעלון עמותת הנומיסמטיקה בישראל.

תגובות

נושא התגובהשםתאריך ושעה
11.מטבעות ושטרות ASHER04/10/2014 20:02

מאיפה אתה

[הוסף תגובה]

10.קונה כול סוגיי השטרות והמטבעותסרגיי פרלמוטוב22/09/2014 23:25

קונה שטרות מטבעות ומדליות מיכול העולם ומיכול הסוגים לפרטים סרגיי 0536207732

[הוסף תגובה]

9.שטרות מייל ופרוטהציק24/12/2012 10:04

יש לי שטרות מייל ופרוטה האם זה יכול לעניין אותך?

[הוסף תגובה]

8.קונה מטבעות ושטרות ישנים old coines20/12/2012 15:35

אם יש לך מטבעות ושטרות לפני קום המדינה אני קונה המחירים טובוים מעוניין לקנות שטרות יותר מאשר מטבעות

[הוסף תגובה]

7.מוכר שטרות ישראלים ישניםניר אפללו30/04/2012 11:25

מוכר שטרות ישראלים ישנים לירות ועוד..
לפרטים 0524443910 ניר

[הוסף תגובה]

6.אחלה סיפור (:דנכו13/04/2012 10:58

היכן ניתן לבדוק את שווי שטרות ישנים כמו בסיפור ובכלל
תודה !!

[הוסף תגובה]

5.שטרות ישניםמאני14/06/2009 13:09

הי היכן ניתן לבדוק מה שווי השטרות הישנים שברשותי?

[הוסף תגובה]

4.שטרות פלשתינאיםרזי08/02/2008 18:15

תודה רבה רבה מרתק ממש סיפור בלשי

[הוסף תגובה]

3."ג'מבי" ? הספינה נקראה על שם גלעד צוקרמן גינס07/02/2008 17:35

עיר באינדונסיה ...

[הוסף תגובה]

2. התודה מגיעה ליגאל ארקין שכתב אמנון06/02/2008 22:31

את הכתבה ולא לראובן סטולר שהוא אחראי הפורום.

[הוסף תגובה]

1.לראובן מנהל האתר שלום רב.איציק ל.06/02/2008 16:06

קראתי את המאמר ונהנתי מאוד ממנו.
בברכה איציק.

[הוסף תגובה]