שלום אורח [כניסה]
פורומים|הרשמה לאתר ועדכון|אודות|צור קשר
עמוד ראשי
אמנות
מטבעות העת החדשה ומדליות
שטרות ואמצעי תשלום
בולים
עתיקות ומטבעות עתיקים
טלכרטים וכרטיסי חיוג
רכבי אספנות
עטים ומכשירי כתיבה
יינות וכהילים
נושאים שונים
מכירות פומביות קרובות
רשימת עמותות ומועדונים
עמותת אספני שטרות ומטבעות
אגודת אספני טלכרט בישראל
מועדון העט הישראלי
עמותת א.נ.ק.ה – נשק קר
מאמרים נוספים

הדפס
שטרות כסף נייר זרים בא"י עד תחילת מלה"ע הראשונה

משה מאור, זיכרון יעקב

העסקים בארץ ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה, היו נעשים כמעט כולם בפרנקים ומטבעות זהב. מטבעות הזהב הנפוצים היו הנפולאון הצרפתי שווה ערך לעשרים פרנקים, ולירות זהב אנגליות ותורכיות שהיו מתקבלות בחשבון לפי ערך משקל הזהב שלהן.
לנושא ההתייחסות לשטרות כסף נייר העותומניים מציין זלמן דויד לבונטין, שהיה מנהלו הראשון של אפ"ק בארץ ישראל, בספרו "לארץ אבותינו":

"היה בתורכיה גם ממון נייר, שהוציא על סמך חוקים קבועים ובטוחים הבנק העותומני, וממון נייר זה התחלף תמיד במטבעות זהב בבנק הנזכר, אבל למעות אלו היו מהלכים רק בתורכיה גופה ולא בארץ ישראל. וכשפרצה המלחמה והזהב נעלם מן השוק בכל העולם, התמעט החומר היקר הזה גם בארץ ישראל וממשלת תורכיה הלכה בדרך כל המדינות ותוציא ממון נייר...".

מקור זה מלמדנו שהשימוש בכסף נייר תורכי בארץ לא היה נפוץ לפני מלחמת העולם הראשונה.
מאחר והתושבים בארץ ישראל לא היו רגילים לשטרות כסף נייר, מעניין לבחון מהן המקורות שהביאו את כסף הנייר הזר לארץ ישראל, את סוגי השטרות וההתייחסות אליהם.
המאמר מסתמך בעיקר על חלקי יומנים של דמויות שחיו בארץ ישראל והיו עדות אישית למפגשים עם כסף הנייר הזר. בחלק מהקטעים הדברים מובאים בדיוק כמו שנרשם במקורות השונים.
מקורות שגרמו להגעת שטרות כסף נייר זר לארץ ישראל היו בעיקר כספי התמיכה לישוב, תנועת התיירים והצליינים שהגיעו לארץ ישראל בעיקר בסוף המאה ה-19 ועסקי המסחר השונים שהחלו לתפוס מקום חשוב בארץ מתחילת המאה ה-20 ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה.

שטר חלוקה מכולל "עסטרייך גאליציען" שנת 1915, צד א
שטר חלוקה מכולל "עסטרייך גאליציען" שנת 1915, צד ב

שטר חלוקה מכולל "עסטרייך גאליציען" שנת 1915 משני צדדיו (מאוסף המחבר)

כספי החלוקה שהועברו לארץ ישראל לא הועברו בד"כ בכסף מזומן, אלא בשטרות ושוברים, כפי שמתאר חיים המבורגר שהחל לעבוד כפקיד בבנק של אביו (רבי הירש המבורגר), בשנת 1891:

"...עד מהרה נעשיתי מומחה גם בקורסים של שטרות ה"כוללים", ורבים מן השכנים היו נעזרים בידיעותיי בחשבון הרווחים בשער מכירת השטרות וקניתם, הכתוב מדבר כמובן ב"חלוקה" הגדולה , ה"חלוקה" הקטנה הייתה נמסרת למקבליה במעות בעין ולא בשטרות. מקבלי ה"חלוקה" הגדולה היו משתדלים לגבות מן ה"כולל" שטרות שזמן פרעונם חל לאחר חצי שנה, שנה וגם שנתיים ולמכרם בהפסד הרווחים... לא כל הקורסים שווים היו. הקורס של "כולל" הונגרן למשל עלה בקורס של "כולל" ווילנה, וסובלק על זה של רייסין וולין וכיוצא בהם...".

דויד ילין בספרו בפרק ירושלים מתאר את תנועת המבקרים בשנים תרנ"ו-תרנ"ט (1896-1899):

"...ותנועת התיירים בארץ החלה זה עתה, למן האנגלי הנוסע בכרכרות ועד הרוסי אשר ברגליו ילך, מן האציל האנגלי אשר שבעה נפשו עד לזרא מנעימות חיי החמדנות האירופית... ועד האיכר הרוסי הפשוט אשר נדר לאלוהיו... כל ה"פנים החדשות" האלה החלו עתה לעלות כולם על הארץ, וכל ההמון הגדול הומה וסואן, בא והולך, אוכל ושותה, נוסע וקונה - ושוק החיים נפתח בירושלים... לא כן פרנסת ה"חלפנים" אשר גם היא יונקת רב השפעה מתיירי הארץ, כי כמעט כולה לבני ישראל נתנה. ודבר חילוף המטבעות הגדול בארץ הזאת. הנוסעים מביאים אתם או שטרות נייר או מטבעות זהב להקל מסעם, ופה בארץ לא יוכלו לפרטם בחנויות בקנותם דבר כי המעות יקרות פה ונאלצו לפרטם אצל השולחני..."

טבלת המרת לשטרות כסף נייר לפי לונץ משנת 1910

טבלת המרת לשטרות כסף נייר לפי לונץ משנת 1910 (מאוסף המחבר)

שערי ההמרה של השטרות הכסף העיקריים שהיו בשימוש בארץ ישראל הופיעו ב"לוחות ארץ ישראל", שיצאו בירושלים ע"י א.מ.לונץ, משנות השמונים של המאה ה-19. בטבלה מופיעים שלושה שערי המרה שונים בהתאם לאזור שבו בוצעה ההמרה (א-השער הרשמי של הממשלה התורכית, ב-השער בירושלים ו- ג-השער ביפו).
להלן דוגמאות מהשטרות המופיעים בטבלת ההמרה לפי לוח א"י של א.מ.לונץ, שטר של 5 מרק גרמניים המופיע בלוח ארץ ישראל משנת 1891:

שטר של 5 מרק גרמני שנת הוצאה 1882 (Pick-4) שטר של 5 מרק גרמני שנת הוצאה 6-1904 (Pick-8a)

שטר 5 מרק גרמני שנת הוצאה 1882 (Pick-4)

שטר 5 מרק גרמני שנת הוצאה 6-1904 (Pick-8a)


שטר 5 דולר ארה"ב משנת 1899 (Pick 340) - צד הפנים שטר 5 דולר ארה"ב משנת 1899 (Pick 340) - צד הגב

שטר 5 דולר ארה"ב משנת 1899 (Pick 340)


שטר 1 רובל רוסי משנת 1878 (Pick A41) - צד הפנים שטר 1 רובל רוסי משנת 1878 (Pick A41) - צד הגב

שטר 1 רובל רוסי משנת 1878 (Pick A41)

חיים המבורגר, בנו של הבנקאי רבי הירש, כותב בזכרונותיו על שטר מזויף שעבר דרכו:

שטר 100 דולרים ארה"ב הנזכר במאמר

שטר 100 דולרים ארה"ב הנזכר במאמר

"...בראשית כהונתי בבנק של אבא נכשלתי בדבר הלכה בנקאית שעלה ממון רב... יום אחד בא גו'רגיה לבנק בשעות הצהרים, שאני הייתי היחידי והביא למכירה שטר של 100 דולרים אמריקאים, בדקתי את השטר היטב ומצאתי אותו כשר ככל הדולרים, נתתי לו הכסף והלך לו. כשבא אבא הראתי לו את השטר, אומר גם כן שהוא כשר, וכן דודי רבי פנחס ורבי אברהם בחנו אותו ואמרו שהוא כשר... השטר נשלח לרוטשילד עם עוד שטרי כסף כיסוי לשטרות עליו. בא השטר חזרה משום שהיה מן השטרות הקדומים שנפסלו והתאריך של השנה העיד על זה..."

שטר נוסף לפי תיאורו של חיים המבורגר שהיה בשימוש בארץ והגיע באמצעות הדואר האוסטרי שהיה דומיננטי מאוד הוא הפלורין האוסטרי, וכך מסופר בזיכרונותיו:

שטר 1 פלורין אוסטרי, מכונה גם גולדן אוסטרי (Pick 154)

שטר 1 פלורין אוסטרי, מכונה גם גולדן אוסטרי (Pick 154)

"...כן היה לי תפיסת עין מהירה, ובמעוף עין על השטר ידעתי אם הוא כשר או מזויף. היה מעשה: רבי יעקב צבי עדלמן ממונה כולל ווהלין קבל עבור הכולל על ידי הדואר האוסטרי מכתב בטוח בכסף סכום שמנים פלורין-שטרי כסף של אוסטריה-כולם בני אחד אחד פלורין, בא לאבא והוציא את השטרות מסרם לאבא שיתן לו כסף המדינה... לקחתי השטרות ועברתי עיני עליהם, אמרתי לאבא אלו השטרות הם מזויפים, נתפלאו כולם הראו השטרות לרבי משה יצחק הזקן ורגיל אמר הם כשרים. אמרתי לו: סליחה! אף שהוא מנהל של בנק גדול כמה שנים ואני איש צעיר לימים אומר אני שהם מזויפים. נטפל לי רבי משה יצחק... ואמר: אתה צעיר במה תוכיח שהם מזויפים? בקשתי מאבא שיוציא מהקופה איזה פלורינס ואמרתי לו לרבי משה יצחק שיסתכל בהסריות ובהמספרים של הכשרים שהמספרים הם בזה אחר זה ואלו המספרים שווים והסריה שווה ודאי המה מזויפים. עוד הראיתי לו שהמספרים של הכשרים מעט יותר גדולים מהמספרים האלו..."

 

תמונה מממד נוסף על סוגי השטרות בארץ מתקבלת ממכתבים שהועברו ע"י הקונסוליה האוסטרית בירושלים, להלן דוגמה למכתב המתאר את המצב המוניטרי בארץ ישראל בתחילת מלחמת העולם הראשונה 1914:

ירושלים, 20 בנובמבר 1916

תיק: Jer 11/128

אל אגודת הבנק הווינאית הפרטית האוסטרית, קושטא

על שאלתכם מן ה-17 באוקטובר הריני מרשים לעצמנו להשיב, שבתחילת המלחמה היה קיים בעיקר מלאי גדול של שיקים משוכים על בנקים בחוץ-לארץ ושל מטבע זר. שטרי כסף ומטבעות-כסף, רובם המכריע צרפתים ורוסיים, ההולם את אופיו של המקום הזה…

בכבוד רב
הבנק הגרמני לפלשתינה, סניף ירושלים

הרובל כאחד המטבעות החשובים מתואר עוד בשני יומנים אישיים, האחד של גד פרומקין מי שהיה בנו של בעל עיתון "החבצלת":

שטר 100 רובל רוסי (Pick 5c) - צד פנים
שטר 100 רובל רוסי (Pick 5c) - צד הגב

שטר 100 רובל רוסי (Pick 5c)

"...החומר החשוב ביותר במחלקה זו של בית מסחרו (הכוונה של הבנקאי נתן הירש) היו ה"פאווויסטקות" הלא הם מכתבים עם שטרות כסף בתוכם שהיו נשלחים מרוסיה למוסדות החסד והצדקה והיחידים בירושלים, בתוך מעטפת בד לבנה שכתובת רוסית עליה וחותמות שעווה אדומות מכסות אותה לפנים ומאחור. פעמיים היו נזקקין לר' נטע הירש עם ה"פאווויסטקה" שכזו- אחת שבאו לקבל אותה, ואחת כאשר נפתח המכתב והמוסד הוציאו ממנו את שטרות הרובל מיד חזרו לר' נטע למכרם ולקבל תמורתם במטבעות המקום."

תאור נוסף של הרובל מופיע גם ביומנו של מרדכי בן הלל בזמן חקירתו ע"י נציגי השלטון התורכי:

כ"ח שבט, יפו (12.2.1915)
"...לבד מה שפעם אחת, לפני חמש עשרה שנה, ובני הגדול היה אז תלמיד בבי"ס למסחר בביאליסטוק, וחפצתי לחנכו במצוות במלאת לו י"ג שנה, שלחתי על ידו מאה רובל למסור להד"ר חזנוביץ לטובת בית הספרים... ע"ד נדבה של מאה רובל...".

תגובות

נושא התגובהשםתאריך ושעה
9.גדיגדי לוי16/08/2012 19:36

אם המודעה תקפה אשמח לשמוע םרטים

[הוסף תגובה]

8.שלום אני יש לי שטר של 500$חמודי הנדי07/07/2011 14:47

אני צריך עלוו 2500$ אם אתה רוצה תיצצר קשר אתי 0546911787

[הוסף תגובה]

7.שטרות פרסייםתותי24/09/2010 00:49

יש לי שטרות פרסיים אני לא יודעת בידיוק מאיזה שנה זה רשום בפרסית אבל שטרות של 10 50 100 ו200 ורציתי לדדעת אם יש להם ערך כלשהו?

[הוסף תגובה]

6.מעוניין למכור שטרות+מטבעותgadi25/10/2009 21:06

יש ברשותי שטרות מהונגריה ופולין מתאריכם 1908,1912

[הוסף תגובה]

5.100 רובלרזי24/12/2007 20:43

סליחה 100 רובל

[הוסף תגובה]

4.רובלרזי24/12/2007 20:42

חן יש לי שטר של 199 רובל משנת 1918
אין לי מושג מה ערכו

[הוסף תגובה]

3.שטרות עתיקיםגולן בן עטיה16/07/2006 20:11

הנני מעוניין לקבל הערכת מחיר לשטרות עתיקים

[הוסף תגובה]

2.יש לך פורום מיוחדעורך האתר21/03/2006 16:02

לנושא שטרות ואמצעי תשלום, רוב הסיכויים הם ששם יעזרו לך ולא פה.

[הוסף תגובה]

1.מבקשת עזרה בהערכת שטרותחן21/03/2006 13:38

יש בידיי שטר של 10 רובל רוסי שנת 1909 במצב טוב. האם תוכלו בבקשה לעזור מהערכו של שטר זה ואם בכלל יש אתר להערכה של שטרות ישנים מהעולם כי יש בידיי עוד כמה שטרות מענינים. תודה מראש.

[הוסף תגובה]