שלום אורח [כניסה]
פורומים|הרשמה לאתר ועדכון|אודות|צור קשר
עמוד ראשי
אמנות
מטבעות העת החדשה ומדליות
שטרות ואמצעי תשלום
בולים
עתיקות ומטבעות עתיקים
טלכרטים וכרטיסי חיוג
רכבי אספנות
עטים ומכשירי כתיבה
יינות וכהילים
נושאים שונים
מכירות פומביות קרובות
רשימת עמותות ומועדונים
עמותת אספני שטרות ומטבעות
אגודת אספני טלכרט בישראל
מועדון העט הישראלי
עמותת א.נ.ק.ה – נשק קר
מאמרים נוספים

הדפס
שטרות מועצת המטבע של פלשתינה-א"י

רפאל (רפי) דבח

עטיפת ספרו של רפאל דבח "שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י)"

עטיפת ספרו של רפאל דבח "שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י)"

"Do Not Touch the Currency! – פסק בהצעתו החד משמעית אחד הפקידים הבכירים בממשלת המנדט בשנת 1921, כשהובאה בפניו התוכנית להנהגת מטבע בארץ ישראל-פלשתינה." (מובא במאמרו של ז. הופיין על אודות הרפורמה בשיטת המטבע - Palestine Economic Society: Currency Reform by S. Hoofien, 1923).
אמירה זו שיקפה היטב את חוסר הרצון, במיוחד של משרד המושבות הבריטי, לעסוק בנושא הרפורמה שבמרכזה עמדה הנפקת שטרות לארץ ישראל-פלשתינה. ואכן נדרשו עשר שנים מאז שהעלתה ההצעה הראשונה להנפיק שטרות בארץ, הצעה שיזמה חברת אנגלו-פלשתינה באוקטובר 1917, ושנדחתה על ידי הממשל הבריטי בנימוק הפוליטי של חשש מלהצטייר באופן חד צדדי לכאורה בפני האוכלוסיה הערבית ועד להצגתם של שטרות מועצת המטבע ב– 1 בנובמבר, 1927.

אולם, לא רק פרטי הדיונים על הרפורמה ועל השתלשלותם מרתקים, ונדמה כי השטרות בארץ ככלל, על אף היותם לכאורה אמצעי תשלום בלבד, עמדו באופן קבוע במוקד של ארועים בלתי רגילים. הראשון שבהם בחודש מאי 1917, כאשר אחמד ג'מאל פאשא, מפקד ארמיה 4 ומושל סוריה וארץ ישראל, פירסם את המשוואה הבלתי נתפשת של גירוש(!) כאמצעי ענישה של אלה שהואשמו בסירוב לקבל את שטרות ממשלת טורקיה לתשלום או פיחתו מערכם.
הלירה המצרית הייתה להילך חוקי בפלשתינה החל מינואר 1918, וזכתה לאמונם המלא של תושבי הארץ. אם כך עולה שאלה חשובה ביותר: מדוע לאחר כמעט עשר שנים של יציבות מוניטרית החליט הממשל הבריטי על הנפקתו של מטבע לארץ?
ובכן התשובה לכך כפי שהציגה משרד המושבות הבריטי הייתה כלכלית גרידא. במצב הנוכחי הרווחים שנבעו כתוצאה ממסחר בלירה המצרית נזקפו לזכותם של ממשלת מצרים והבנק המצרי הלאומי. הנהגת מטבע ייחודי לארץ תביא לכך שכל הרווחים הנובעים ממנו יזקפו לזכות ממשלת פלשתינה. מעניין לציין כי נימוק זה ניתן לראשונה רק ב- 1927 בסמוך להנפקה למחזור ולפני כן לא היה כל עיסוק בשאלה מהותית זו, אף לא בוועדות המטבע השונות שהתכנסו בשנים 1919- 1925.

בנובמבר 1927, כאמור, נכנסו למחזור הכספים השטרות הראשונים שאי פעם הונפקו עבור ארץ ישראל-פלשתינה, אך על אף משמעותם ההיסטורית, הופעתם עורתה מייד סערה חברתית - ציבורית בקרב כל העדות בארץ. האוכלוסיה היהודית הביעה תחושות אכזבה מכך שהשטרות אינם ממלאים את יעודם הסימבולי וההיסטורי, ואילו העדה הנוצרית קבלה על כך שאינה מיוצגת באיורי השטרות. העיתונות הערבית על כל ענפיה, התלוננה על השפלת האוכלוסיה הערבית בהנפקת השטרות כמו שהם, ונכבדי העדה ביפו קראו להחרמתם ולהותרת חשבונות הבנקים במטבע המצרי.
גם לאחר שוך הסערה ולאחר שהשטרות החדשים נטמעו במחזור הכספים, נקשרו אלה לארועים מיוחדים אחרים, בין היתר:

 • דיונים שנמשכו כעשר שנים להצגת עיצובים חדשים
 • הערכות להדפסת חירום מקומית על רקע ניתוק קווי האספקה מבריטניה במלחמת העולם השנייה
 • הכרזה על השטרות כהליך חוקי בקפריסין כצעד חירום במלחמת העולם השנייה
 • זיופים על ידי המחתרות

בסופו של דבר, בשנת 1948, הובילו המהלכים ההיסטורים לכך ששטרות מועצת המטבע הילכו במחזור בשלושה אזורים נפרדים פוליטית: ארץ ישראל, עבר הירדן ורצועת עזה, ותוך זמן קצר ביותר היו השתיים האחרונות במצב מלחמה עם הראשונה.

אמנם שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י) פסקו לשמש אמצעי תשלום כבר לפני יותר מיובל שנים, עדיין הם מרתקים בייחודם ובתפקידם בהיסטוריה המוניטרית.
כיום ישנם עשרות רבות של אספני שטרות אלה, ותחום האיסוף מגוון – החל מאיסוף על פי ערך, איסוף סדרות על פי תאריך ועד לאיסוף שיטתי על פי פרפיקסים של כלל הסדרות על כל ערכיהן ותאריכהן.

רקע מוניטרי

(לחץ/י להגדלה)
המחאה לתשלום בערכים קבועים של אפ"ק
המחאה לתשלום בערכים קבועים של אפ"ק
המחאה לתשלום בערכים קבועים של אפ"ק
המחאות לתשלום בערכים קבועים של אפ"ק. ההמחאות בערך 20 פרנק והן מהסידרה הראשונה והשנייה, וזו שככל הנראה הונפקה ע"י סניף הבנק בצפת.
ראשיתה של ההיסטוריה הנומיסמטית של ארץ ישראל במאה הרביעית לפני הספירה עם הטבעתם של המטבעות הראשונות של הארץ, מטבעות פחות יהד הפרסית, היא יהודה תחת השלטון הפרסי.

פרק שטרות הכסף בארץ ישראל החל כאלפיים ושלוש מאות שנים לאחר הטבעת מטבעותיה הראשונה. היה זה בעטיה של מלחמת העולם הראשונה, בהנפקה מקומית ולא רשמית של אסימוני נייר והמחאות, ועל אף שאין מדובר בשטרות ממש, הרי שהם אבן פינה בהיסטוריה הנומיסמטית של שטרות בארץ.

אסימון נייר שהונפק ע"י ועד תל-אביב אסימון נייר שהונפק ע"י ועד תל-אביב

אסימוני נייר שהונפקו ע"י ועד תל-אביב

הצעות למטבע ולידתו של המטבע הארצישראלי

הרעיון של הנפקת מטבע ייחודי לארץ ישראל, ובמיוחד של הנפקת שטרות, הועלה כבר ב-1917 על ידי חברת אנגלו פלשתינה (להלן אפ"ק), ועד ל-1923 נדון הנושא לא פחות מחמש פעמים. רובן של ההצעות דנו בהנפקת שטרות, כשזו ייצגה את בעיית המטבע בכללותה:

 • הצעת אפ"ק להנפקת שטרות (1918-1917)
 • הוועדה הפיננסית המייצת (1919)
 • הצעת סיר הרברט סמואל לשאלת המטבע (Currency) בארץ ישראל (1920)
 • הוועדה הפוליטית לעניין המטבעות (Coins) של ארץ ישראל
 • גיבוש תוכנית למטבע בארץ ישראל על ידי אפ"ק (1923-1921)

ההצעה הראשונה עלתה בשלהי מלחמת העולם הראשונה, ואילו האחרות עלו לדיון כמתחייב מן המצב שנוצר אחריה. ההצעות השנייה עד הרביעית היו של גורמי האדמיניסטרציה הבריטית, וההצעה החמישית כאמור, ביוזמת חברת אנגלו פלשתינה. בשנים 1924 – 1925 כונסו ועדות המטבע שעל בסיס עבודתן הוקמה מועצת המטבע של פלשתינה (א"י) והונפקו שטרותיה.

לקראת הצגתו של המטבע החדש

ההכנות לקראת הצגתו של המטבע החדש החלו בשנת 1926, ונערכו בשני שלבים:

 • הקמת מועצת המטבע של פלשתינה (א"י), קרי מינוי חבריה על ידי שר המושבות, כינון צווים שיעגנו מסגרת עבודה פורמלית, הגדרת תחומי אחריות, יעדים ומטרות.
 • הערכות המועצה להנפקת המטבע החדש הלכה למעשה, ובהתאם לכך היערכותם של המערכת הבנקאית והציבור בארץ. כמו כן עוגן השימוש במטבע החדש בעבר הירדן.

סמל מועצת המטבע של פלשתינה (א"י)סמלה הרשמי של מועצת המטבע של פלשתינה (א"י) היה למעשה הסמל המלכותי ומעליו כתובת שמה של המועצה. השימוש בסמל המלכותי היה מותר למשרדי הממשלה השונים, כך שכתובת שמו של המשרד הופיעה מעל הסמל. לאור זאת היה השימוש בסמל המלכותי שכיח בקרב גופים שמהותם כשל המועצה – גוף בריטי שפועל מחוץ לבריטניה וכך ניתן למוצאו גם במועצות מטבע אחרות, סמל זה שימש למסמכים רשמיים של המועצה (מכתבים, נייר מזכרים וכדומה).

מודעת הסבר על הערכים והמידות של שטרות המנדטב-15-13 באוקטובר פורסמו מטעם הממשלה ברחבי בתי הדואר מודעות, ובהן הסברים על הערכים והמידות של השטרות. (גודלה 549X498 מ"מ)

 

שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י)

שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י), הוצגו למחזור הכספים ביום שני, ה-1 בנובמבר 1927, וכללו שטרות בערכים של 500 מיל (½P£), 1, 5, 10, 50, ו- £P100. היו אלה השטרות הראשונים שהונפקו עבור ארץ ישראל.

סדרת שטרות זו הייתה לסדרה יחידה, ובמשך כל שנות המנדט ופעילות המועצה הונפקה ללא שינוי בעיצובה, למעט התאריכים וחתימות חברי המועצה.

500 מיל (½P£)

מידה: 126 X 76 מ"מ / 5 X 3 אינץ'
צבע:

סגלגל-חום. צבעו של שטר זה היה זהה ביותר לשטר ה- 50 פיאסטר המצרי (½P£), שהיה נפוץ מאוד במחזור הכספים, ובחירתו נועדה להקל על הסתגלות הציבור לשימוש בו.

מספר סידורי:

שחור, שש ספרות, מופיע בצדו הקדמי של השטר, בקצה השמאלי התחתון ובקצה הימני העליון.

פרפיקס: האות A
תיאור פנים:

קבר רחל סמוך לבית לחם. כאמור, ביקורות העיתונות הערבית על השטרות ציינו כי גם היהודים אינם בטוחים אם המבנה המזוהה כקבר רחל ואשר אמור לייצג היהדות, הוא אכן מקום קבורהת של רחל אמנו.

תיאור גב: מצודת ירושלים (מגדל דוד).
הערות:
 • בשטר זה ובשטר ה-1 £P , מופיעות שתי נקודות מתחת ל-st של ה- 1st בתאריך (1927), בעוד שבשטרות האחרים של סדרה זו ובכל השטרות מהתאריכים האחרים מופיעה נקודה אחת.
 • שטר זה היה הראשון שלגביו התקבל דיווח כי זויף.

שטר 500 מיל (½P£) פלשתינה (א"י) - צד הפנים
שטר 500 מיל (½P£) פלשתינה (א"י) - צד הגב

£P1

מידה: 165 X 89 מ"מ / 6½ X 3½ אינץ'
צבע:

ירוק-צהוב. גם במקרה זה נבחר לשטר צבע הדומה במידת מה (אם כי לא זהה) לשטר הלירה המצרית (£E1), שהיה נפוץ במחזור הכספים, ובחירתו באה על מנת להקל על הסתגלות הציבור לשימוש בו.

מספר סידורי: שחור, שש ספרות, מופיע בצדו הקדמי של השטר, בקצה השמאלי התחתון ובקצה הימני העליון.
פרפיקס: סך הכול שניים האותיות A, B. 
תיאור פנים: כיפת הסלע (שעל הר הבית, ירושלים)
תיאור גב: מצודת ירושלים (מגדל דוד).
הערה:

כאמור, בשטר זה ובשטר ה-500 מיל (1927), מופיעות שתי נקודות מתחת ל-st של ה- 1st בתאריך, בעוד שבשטרות האחרים של סדרה זו ובכל השטרות מהתאריכים האחרים מופיעה נקודה אחת.

שטר £1 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הפנים
שטר £1 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הגב

£P5

מידה: 191 X 102 מ"מ / 7½ X 4 אינץ'
צבע: כתום - אדום.
מספר סידורי:

אדום, שש ספרות, מופיע בצדו הקדמי של השטר, בקצה השמאלי התחתון ובקצה הימני העליון.

פרפיקס: האות A
תיאור פנים: המגדל הלבן ברמלה.
תיאור גב: מצודת ירושלים (מגדל דוד).
הערה: החל משטר זה כל השטרות זהים בעיצובם ובגודלם.

שטר £5 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הפנים
שטר £5 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הגב

£P10

מידה: 191 X 102 מ"מ / 7½ X 4 אינץ'
צבע: כחול.
מספר סידורי: אדום, שש ספרות, מופיע בצדו הקדמי של השטר, בקצה השמאלי התחתון ובקצה הימני העליון.
פרפיקס: האות A
תיאור פנים: המגדל הלבן ברמלה.
תיאור גב: מצודת ירושלים (מגדל דוד).
הערה: החל משטר זה כל השטרות זהים בעיצובם ובגודלם.

שטר £10 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הפנים
שטר £10 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הגב

£P50

מידה: 191 X 102 מ"מ / 7½ X 4 אינץ'
צבע: סגול.
מספר סידורי: אדום, שש ספרות, מופיע בצדו הקדמי של השטר, בקצה השמאלי התחתון ובקצה הימני העליון.
פרפיקס: האות A
תיאור פנים: המגדל הלבן ברמלה.
תיאור גב: מצודת ירושלים (מגדל דוד).
הערה: החל משטר זה כל השטרות זהים בעיצובם ובגודלם.

שטר £50 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הפנים
שטר £50 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הגב

£P100

מידה: 191 X 102 מ"מ / 7½ X 4 אינץ'
צבע: ירוק.
מספר סידורי: אדום, שש ספרות, מופיע בצדו הקדמי של השטר, בקצה השמאלי התחתון ובקצה הימני העליון.
פרפיקס: האות A
תיאור פנים: המגדל הלבן ברמלה.
תיאור גב: מצודת ירושלים (מגדל דוד).
הערה: החל משטר זה כל השטרות זהים בעיצובם ובגודלם.

שטר £100 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הפנים
שטר £100 (פאונד) פלשתינה (א"י) - צד הגב

שטרות הדוגמה, התשורה, הזיופים והעיצוב החדש

שטר תשורה בערך £1 מהנפקת 1929שטרות דוגמה כשמם, נועדו לשמש דוגמה לשטרות האמיתיים, ובדרך כלל מופצים בסמוך להנפקתם הראשונית למוסדות בנקאיים, גורמי חוק וכו', על מנת שאלה יכירו וילמדו לזהותם.
כמו כן אישרה מועצת המטבע של פלשתינה (א"י) את הנפקתם של שטרות תשורה שהיו שטרות דוגמה בצבעים שונים מהשטרות שהונפקו למחזור.

נגע הזיופים לא פסח על שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י), וכבר בסוף נובמבר 1927, כשלושה שבועות בלבד לאחר הנפקתם הראשונה למחזור הכספים, נודע על זיופם.
שתי סוגיות מעניינות נוספות בנושא זה הן זיופי השטרות המיוחסים לאנשי המחתרות בשנים 1946- 1947, והסברה באשר לזיופים, כביכול על ידי גורמי מודיעין גרמניים במהלך מלחמת העולם השנייה.

נושא (צד הפנים) בעיצוב חדש וניסיונות/דוגמות צבע מורכב משלוש קטגוריות:

 • שטרות בעיצוב חדש
  הדיון על אודות עיצובים חדשים לשטרות החל בדצמבר 1930, כהיערכות למקרה שהשטרות שבמחזור הכספים יזויפו בקנה מידה נרחב, ויתעורר צורך בהחלפתם.
 • הצעות צבע חלופיות לשטרות שבמחזור הכספים
  נושא זה עלה לראשונה בפברואר 1928 לאחר שנמצא דמיון בין השטר של ה-£P1 לשטר הטורקי בערך £T1, אולם הוא נדחה ועלה רק ב-1930 עם הדיון בנושא העיצובים החדשים.
 • שטר של £P5 בעיצוב וצבע חדש
  שטר זה, המבטא את צירופן של קטגוריות 1 ו-2, אושר להנפקה במאי 1947 בעקבות מספרם הרב של שטרות מזויפים מערך זה שהתגלו במחזור הכספים.

שטרות החירום של מלחמת העולם השנייה שלא הונפקו למחזור

100 מיל הגהה צד הפנים, בעיצוב המדפיס דה לה רובשנת 1941 אחזה מלחמת העולם באירופה כולה, ושליטתה של גרמניה ובעלי בריתה על היבשת הייתה כמעט מוחלטת, כמו שליטתן הכמעט בלעדית של צוללות הצי הגרמני והצי האיטלקי באגן הים התיכון. מציאות זו פגעה בקווי האספקה מבריטניה לארץ ישראל (ממש כפי שפגעה בקווי האספקה לקפריסין), והתעורר חשש שעתודות השטרות ומטבעות הכסף המקומיות יאזלו, ואי אפשר יהיה לענות על ביקוש הציבור.

לאור האמור ננקטו במקביל שתי יוזמות בנושא:

 • היערכות להנפקה מקומית על ידי המדפיס הממשלתי של פלשתינה (א"י) של מעות נייר בערכים של 50 ו-100 מיל במקומם של מטבעות הכסף, ולשטרות בערכים £P1 ו-£P50, מגלופות שהוכנו לצורך העניין על ידי צינקוגרפיה אמיל פיקובסקי בירושלים.
 • הזמנת מועצת המטבע של פלשתינה (א"י), מדה לה רו גלופות למעות נייר שיתנו מענה למחסור במטבעות כסף בערכים של 50 ו-100 מיל, ולשטר בערך £P1.

סופו של עידן

ב-29 בנובמבר 1947 התקבלה החלטת עצרת האומות המאוחדות בדבר חלוקתה של ארץ ישראל והקמת שתי מדינות זו לצד זו, מדינה יהודית ומדינה ערבית. בשלהי אותה שנה ובמחצית הראשונה של 1948, פעלה המועצה לפינוי עתודות הכסף וסגירת מרכזי המטבע ברחבי הארץ, במחצית השנייה של 1948 הפכו שטרות מועצת המטבע ל"שטרות ללא ארץ", ולמעשה שימשו כהליך חוקי בשלושה אזורים נפרדים: מדינת ישראל, עבר הירדן ורצועת עזה – שם בוטלו רק בשנת 1951. בשנת 1952 פוזרה מועצת המטבע של פלשתינה (א"י).


מאמר זה הוא תקציר ספרו של רפאל דבח "שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י)", פרטים נוספים באתרו.

תגובות

נושא התגובהשםתאריך ושעה
49.מישהו מכיר שטרות שהבריטים רצו tomb20/03/2014 18:51

מישהו מכיר שטרות שהבריטים רצו להפיץ בא''י והטורקים הטביעו את האניה עם השטרות והרעיון נגנז?

[הוסף תגובה]

48.מורדמורד אלגעאר22/12/2012 12:36

למרסל איזה שטר יש לך

[הוסף תגובה]

47.אבי שצקי 0524312226שצקי06/07/2012 11:31

אשמח לקבל מחיר טוב

[הוסף תגובה]

46.nahedn@gmail.comחאג נאהד11/06/2012 18:12

תודה רבה
למרות שלא מצליחה לקנות שטרות

[הוסף תגובה]

45.קניית שטרותאפי שחק10/06/2012 20:45

מציע לפנות לפורום השטרות באתר.
יש שם משתתפים רבים וניתן לקנות ולמכור.

אפי

[הוסף תגובה]

44.nahedn@gmail.comחאג נאהד06/06/2012 10:53

shlomo hanuka יש מצב לקבל המחיר מעוניינת לקנות ורוצה לדעת איזה סוג של שטרות יש לך
והמון תודות מראש

[הוסף תגובה]

43.nahedn@gmail.comחאג נאהד06/06/2012 10:51

מעוניינת לקנות

[הוסף תגובה]

42.nahedn@gmail.comחאג נאהד06/06/2012 10:04

האמת מעוניינת ביותר לרכוש שטרות

[הוסף תגובה]

41.מכירת שטרותשון רולינס13/03/2012 10:25

יש בידי שטרות של 500 שקלים משנת 1982
שטר של 1000 שקלים משנת 1983
שטר של 100 שקלים משנת 1979
שטר של 5 שקלים משנת 1987

ושטר אנגלי משנת 1970 של ''one pound''

נייד 0543149092 שון.

[הוסף תגובה]

40.מכירת שטרות שון רולינס13/03/2012 10:24יש בידי שטרות של 500 שקלים משנת 1982
שטר של 1000 שקלים משנת 1983
שטר של 100 שקלים משנת 1979
שטר של 5 שקלים משנת 1987

ושטר אנגלי משנת 1970 של ''one pound''

[הוסף תגובה]

39.שטרות ישניםshlomo hanuka17/02/2012 20:59

ברשותי שטרות ישראלים רבים בהצעה ראלית אמכור . שלמה

[הוסף תגובה]

38.מעויינן לרכוש שטרות ארץ ישראל אבראהים י14/01/2012 21:00

מעויינן לרכוש שטרות ארץ ישראל משנת 1927 ועד לשנת 1948,נא ליצור קשר 0545986565 תודה מראש

[הוסף תגובה]

37. אבראהים י14/01/2012 20:59

1927 1948, 0545986565

[הוסף תגובה]

36.מעוניין למכור 1 פונטאלון בן עזרא13/12/2011 15:05

1 פונט פלסטיני, משנת 1939 במצב טוב מאוד - אלון 0524778881

[הוסף תגובה]

35.לנטעגדי לוי20/11/2010 08:27

אשמח לשמוע פרטים
052-6634998 גד

[הוסף תגובה]

34.מכירת שטרותנטע מ14/11/2010 07:41

ברשותי אוסף של שטרות ישראלים ישנים.
מעניינת לקבל התעת מחיר

[הוסף תגובה]

33.תגובה לשטרותגילי תעיזי25/08/2009 18:06

אשמח לשמוע ממך מחירים של השטרות במייל gil5005@walla.com

[הוסף תגובה]

32.החלפת -מכירת שטרותשלומי114/08/2009 15:35

לדורון שלח סריקה/צילום של השטרות

[הוסף תגובה]

31.שטרות ישנים מישראל ומכל העולם דורון כראדי14/08/2009 09:32

יש לי אוסף שטרות מדהים ואני מעוניין לעשות החלפות ולקנות שטרות נוספים מישראל והעולם מעוניין לקבל הצעות !
בברכה כראדי דורון .
טל:086277882

[הוסף תגובה]

30.שלום לכולםיובל אדר25/04/2009 23:53

למישהו יש שטרות של לירות פלסטנאיות שהוא מעוניין למכור?
אם כן צרו איתי בבקשה קשר בgizmo230@nana.co.il

[הוסף תגובה]

29.שטרות של 20 ש"ח ירוק29/09/2008 20:40

תיקון למודעה שטרות עם כתובית 60 שנה

[הוסף תגובה]

28.שטרות של 20 ש"ח ירוק29/09/2008 20:39

מעונין למכור יש לי הרבה

[הוסף תגובה]

27.שטרמרסל צרפתי14/09/2008 13:09

יש לי אותו תוכל להכנס איתי למשא ומתן

[הוסף תגובה]

26.מכירת אוסף שטרות,מטבעות, ובוליאיריס עדן בר10/09/2008 05:56

ברשותי אוספים שנתנו בירושה.
אני מעוניינת למכור אותם לאנשים שמבינים באוספים כאילו.
יש אוסף בולים מסודרים באלבומים- סריות
אוסף מטבעות
אוסף שטרות ישנים
ואוסף מעטפות שעליהם בולים עם שובל וחותמות
ובולים עם שובלים
מי שרציני ומעוניין לראות. מוזמן לצלצל לנייד-
050-6445842
052-7256179
לבר.
אני אהיה מעוניינת לשמוע הצעת מחיר.

[הוסף תגובה]

25.שטרות ישניםירוק31/07/2008 20:59

מעונין למכור 0523757548

[הוסף תגובה]

24.שטר 500 מיל בנק אנגלו פלשתינה יוסי אשד21/06/2008 19:01

מעוניין לקנות !
מנ המחיר המבוקש ?

[הוסף תגובה]

23.מכירת שטר kobyb06/11/2007 16:35

מעוניןן למכור שטר ישן אנגלו פלשתינה על סך 500 מיל
אין לי מושג מה ערכו, הצעות לשלוח למייל kobyb@012.net.il

[הוסף תגובה]

22.מחפשים ב-eBay ומוצאיםעורך האתר21/10/2007 22:13

http://shop.ebay.com/_US-Paper-Money__W0QQ_npmvZ3?_rkw=%24100+1929

אבל מה הקשר לשטרות המנדט?!

[הוסף תגובה]

21.שטר 100$ משנת 1929צביקה קרן20/10/2007 10:41

זהו שטר מהשנה בה היה משבר הכלכלה בארה"ב

האם משהו יודע מה ערכו ?

[הוסף תגובה]

20.צור קשרכחול03/06/2007 20:32

052-2238213

[הוסף תגובה]

19.שטר למכירהקובי23/03/2007 09:38

היי
כמה את רוצה עבור השטר?

[הוסף תגובה]

18.מטבעות מנדט ואחריםיוחי26/11/2006 07:10

האם מעוניין במטבעות מנדט ואחרים לעניין מכירה נא צור קשר לנייד:050-5257615

[הוסף תגובה]

17.שטרות מנדטיוחי10/10/2006 05:30

מעוניין לקבל הצעה לשטרות מנדט,אנגלו-פלשתינה,בנק לאומי ואחרים,לעניין מכירה

[הוסף תגובה]

16.צור קשרדיאגו קסיסי04/08/2006 16:22

תתקשר ונדבר 0542277816

[הוסף תגובה]

15.שטרות ישנים מהעולםדיאגו קסיסי04/08/2006 16:18

יש לי שטרות כסף ישנים ונדירים מיכמה מדינות שאני מעוניין לימכור

[הוסף תגובה]

14.שטר של לירה אחת 1958אופיר18/05/2006 15:25

האים הוא שווה משהוא

[הוסף תגובה]

13.מעוניין למכוראשר אזולאי26/04/2006 17:56

לירה פלשתינאית
חמש לירות פלשתינות
עשר לירות פלשטיניות
הכל במטבעות ויש כמה מכל אחד
שמי אשר פלא 0578805600

[הוסף תגובה]

12.שטרותמאיר אדר25/04/2006 15:05

מעוניין לרכוש שטרות מיילים ולירות פלשתניות

[הוסף תגובה]

11.לORDRאשר בן אבו21/04/2006 08:33

שלום אני מעוניין באוסף..
צור קשר
0526555790
אשר

[הוסף תגובה]

10.מכירה שטרות כסףORDR19/04/2006 23:29

שלום יש לי אוסף שטרות ישנים מלפני קום המדינה למכירה
אם אתה מעוניין אשמח ליצור עימך קשר.
תודה ויום טוב

[הוסף תגובה]

9.ממתין לתשובהשי אנצלביץ13/02/2006 21:49

נגה שלום, הכוונה לא ליצחק תשובה אלא לשמוע ממך בנושא השטרות בכבוד שי 8842222-050

[הוסף תגובה]

8.מטבע פלשתינה 1946 מה שוויו??ting tong13/02/2006 20:50

תודה לעוזרים

[הוסף תגובה]

7.רכישת שטרותשי אנצלביץ12/02/2006 14:31

נגה שלום, תתקשרי אליי בבקשה ל-8842222-050

[הוסף תגובה]

6.שטרות למכירהנגה טל11/02/2006 10:08

ברשותי שטרשל 500מיל בנק אנגלו -פלשתינה
שטרות של חצי לירה

[הוסף תגובה]

5.רכישת שטרותשי אנצלביץ03/02/2006 18:36

מעויינן לרכוש שטרות ארץ ישראל משנת 1927 ועד לשנת 1948,נא ליצור קשר תודה מראש שי

[הוסף תגובה]

4.תודהעורך האתר19/07/2005 21:50

תוקן, יש אישור...? :)

[הוסף תגובה]

3.תיקון קלחזי פוזננסקי09/07/2005 20:12

הנני חוקר את התוכן - אתרים אישים כיתוב וכו' על שטרות הכסף שלנו והשטר בן 1 פונט (מועצת המטבע הפלשתינאי) נושא על פני השטר את איור כיפת הסלע - מקור שתי הדתות הרבות עד היום על המקום...
יום טוב חזי

[הוסף תגובה]

2.ספר שטרות מועצת המטבע של פלשתינהאפי שחק01/07/2005 21:20

דורון, ניתן לרכוש את הספר אצל קובי לידרמן בחנותו ברחוב בן-יהודה 18 תל-אביב 052-2538831 03-6299453.
קיימת מהדורה בעברית וכן מהדורה מהודרת באנגלית.
לגבי המחיר רצוי לבדוק אצל קובי. אמור להיות בסביבות 380-400 ש"ח למהדורה העברית והרבה יותר למהדורה האנגלית. הספר מקצועי ואיכותי ובהדפסה מהודרת כולה בצבע על דפי כרומו.
אם הינך מעוניין לפגוש גם אספנים ולהוסיף ידע בתחום מומלץ להרשם לעמותת אספני השטרות והמטבעות (הרישום נעשה באתר זה).

[הוסף תגובה]

1.היכן ניתן לרכוש את הספר?דורון ברוורמן01/07/2005 10:25

ומה מחירו?

[הוסף תגובה]