שלום אורח [כניסה]
פורומים|הרשמה לאתר ועדכון|אודות|צור קשר
עמוד ראשי
אמנות
מטבעות העת החדשה ומדליות
שטרות ואמצעי תשלום
בולים
עתיקות ומטבעות עתיקים
טלכרטים וכרטיסי חיוג
רכבי אספנות
עטים ומכשירי כתיבה
יינות וכהילים
נושאים שונים
מכירות פומביות קרובות
רשימת עמותות ומועדונים
עמותת אספני שטרות ומטבעות
אגודת אספני טלכרט בישראל
מועדון העט הישראלי
עמותת א.נ.ק.ה – נשק קר

הדפס
קטלוג מטבעות ישראל

הסכומים הם בש"ח אלא אם מצויין אחרת
הסכומים הם הערכה בלבד - תוצאת ממוצע ממספר
מקורות ויכולים להשתנות בכל זמן וללא הודעה מוקדמת
ראה הערות נוספות בתחתית הדף

Pick #
שנה הפרוטות (1948-60) כמות UNC EF VF תמונות
P-001 תש"ח 25 מיל 42,000 3,500 700 150 ערך נושא
P-001B תש"ח 25 מיל, נושא ריק (Uniface) כמה עשרות 4,000 1,200 700 ערך נושא
P-002 תש"ט 25 מיל, קשר פתוח 650,000 400 200 50 ערך נושא
P-002A תש"ט 25 מיל, קשר סגור 250 120 50 ערך
P-002B תש"ט 25 מיל, עלים ישרים נדיר 3,500 800 400 ערך
P-003 תש"ט 1 פרוטה, עם נקודה 2,660,000 15 5 1 ערך נושא
P-003A תש"ט 1 פרוטה, עם נקודה מבריק (Proof-like) 20 7 1 ערך נושא
P-004 תש"ט 1 פרוטה, ללא נקודה 2,500,000 20 7 2 ערך נושא
P-005 תש"ט 5 פרוטה, עם נקודה 5,020,000 15 5 1 ערך נושא
P-006 תש"ט 5 פרוטה, ללא נקודה 5,000,000 15 7 1  
P-007 תש"ט 10 פרוטה, עם נקודה 7,428,000 30 7 1  
P-008 תש"ט 10 פרוטה, ללא נקודה 7,500,000 15 5 1  
P-009 תשי"ב 10 פרוטה 26,042,000 10 2 1  
P-010 תשי"ז 10 פרוטה 1,000,000 15 5 1  
P-011 תשי"ז 10 פרוטה, מצופה 1,000,000 20 8 3  
P-011A תשי"ז 10 פרוטה, מצופה, עבה, חרוזים בכד 88,000 40 25 10  
P-012 תש"ט 25 פרוטה, עם נקודה 10,500,000 15 5 1  
P-013 תש"ט 25 פרוטה, ללא נקודה 2,500,000 90 10 5  
P-014 תשי"ד 25 פרוטה 3,697,374 10 5 1  
P-015 תש"ט 50 פרוטה, ללא נקודה 12,020,000 15 5 1  
P-016 תש"ט 50 פרוטה, עם נקודה (נדיר) 180 120 70  
P-017 תשי"ד 50 פרוטה, שוליים מחורצים 250,000 150 50 20  
P-018 תשי"ד 50 פרוטה, קופרניקל 4,500,000 15 7 2  
P-019 תשי"ד 50 פרוטה, "סנדוויץ" (פלדה מצופה ניקל) 17,733,633 10 5 1  
P-020 תש"ט 100 פרוטה 6,042,000 20 5 2  
P-022 תשי"ד 100 פרוטה, Bern Die (מוקטן) 700,000 10 6 3  
P-023 תשי"ד 100 פרוטה, Utrecht Die (זר פנימי) 20,000 4,000 900 600  
P-021 תשט"ו 100 פרוטה 5,867,647 15 5 2  
P-024 תש"ט 250 פרוטה, עם נקודה 1,496,000 20 6 2  
P-025 תש"ט 250 פרוטה, ללא נקודה 524,000 25 8 2  
P-026 תש"ט 250 פרוטה, כסף (H) 44,125 50 35 30  
P-027 תש"ט 500 פרוטה, כסף 33,812 180 140 110  
A #
שנה האגורות והלירה (1960-80) כמות UNC EF VF תמונות
A1-1 תש"ך 1 אגורה 12,768,000 10 3 0.5  
A1-1A תש"ך 1 אגורה, תאריך גדול 300 4,500 1,400 800  
A1-1B תש"ך 1 אגורה, הטבעה שונה (DD) "ל" שונה 0.5% 200 80 20  
A1-2 תשכ"א 1 אגורה 19,262,000 10 2 0.5  
A1-2A תשכ"א 1 אגורה, תאריך עבה (1% מהכמות) 250 50 20  
A1-2B תשכ"א 1 אגורה, תאריך רחב (1-2% מהכמות) 200 45 20  
A1-3 תשכ"ב 1 אגורה, תאריך קטן ("ב" חלק עליון קצר) 3,900,000 25 5 1  
A1-3A תשכ"ב 1 אגורה, תאריך גדול, Bern Die 10,600,000 5 1 0.5  
A1-3B תשכ"ב 1 אגורה, DD (גרעינים מרווחים) 30 5 2  
A1-4 תשכ"ג 1 אגורה 14,804,000 2 0.5    
A1-4A תשכ"ג 1 אגורה, הטבעה הפוכה כמה רבבות 30 10 8  
A1-5 תשכ"ד 1 אגורה 27,552,241 2 0.2    
A1-6 תשכ"ה 1 אגורה 20,707,649 2 0.2    
A1-7 תשכ"ו 1 אגורה 10,164,502 2 0.2    
A1-8 תשכ"ז 1 אגורה 6,781,271 2 0.2    
A1-9 תשכ"ח 1 אגורה 20,899,000 2 0.2    
A1-10 תשכ"ט 1 אגורה 22,120,000 2 0.2    
A1-11 תש"ל 1 אגורה 18,205,000 2 0.2    
A1-12 תשל"א 1 אגורה 7,488,000 2 0.2    
A1-13 תשל"ב 1 אגורה 24,912,000 2 0.2    
A1-14 תשל"ג 1 אגורה 20,548,000 2 0.2    
A1-15 תשל"ד 1 אגורה מט (ירושלים) 8,080,000 4 0.2    
A1-15A תשל"ד 1 אגורה אסימון מבריק (קנדה) 34,000,000 2 0.2    
A1-16 תשל"ה 1 אגורה 1,574,000 8 2 0.2  
A1-17 תשל"ו 1 אגורה 4,512,000 3 0.2    
A1-18 תשל"ז 1 אגורה 9,630,000 2 0.2    
A1-19 תשל"ח 1 אגורה 8,864,000 2 0.2    
A1-20 תשל"ט 1 אגורה 4,048,763 2 0.2    
A1-21 תש"ם 1 אגורה (לא כל הכמות הופצה) 2,599,634 5 2  1  
A5-1 תש"ך 5 אגורות 8,019,000 10 2    
A5-2 תשכ"א 5 אגורות, Bern Die ("א ג") 20,090,000 5 2    
A5-2A תשכ"א 5 אגורות, ICI Die ("אג") 120 30 10  
A5-3 תשכ"ב 5 אגורות, SD ("ב" חלק עליון קצר) 11,198,000 20 5 1  
A5-3A תשכ"ב 5 אגורות,LD ("ב" רגילה) 3 1 0.2  
A5-3B תשכ"ב 5 אגורות, LD, רימונים מרווחים 30 10 2  
A5-4 תשכ"ג 5 אגורות 1,429,000 3 1 0.2  
A5-5 תשכ"ד 5 אגורות 21,451 900 100 20  
A5-6 תשכ"ה 5 אגורות 201,281 5 2 0.5  
A5-7 תשכ"ו 5 אגורות 290,866 5 2 0.5  
A5-8 תשכ"ז 5 אגורות, LF כיתוב בולט 2,195,114 5 2 0.2  
A5-8A תשכ"ז 5 אגורות, SF כיתוב שטוח 5 2 0.2  
A5-9 תשכ"ח 5 אגורות 4,020,000 2 0.5    
A5-10 תשכ"ט 5 אגורות 2,200,103 2 0.5    
A5-11 תש"ל 5 אגורות 4,004,000 2 0.5    
A5-12 תשל"א 5 אגורות 14,010,000 2 0.5    
A5-13 תשל"ב 5 אגורות 9,005,000 2 0.5    
A5-14 תשל"ג 5 אגורות 25,720,000 2 0.5    
A5-15 תשל"ד 5 אגורות 10,470,000 2 0.5    
A5-16 תשל"ה 5 אגורות 10,232,000 2 0.5    
A5-17 תשל"ו 5 אגורות, אלומיניום 13,896,000 2 0.5    
A5-18 תשל"ז 5 אגורות, אלומיניום מט (ירושלים) 16,800,000 2 0.5    
A5-18A תשל"ז 5 אגורות, אלומיניום מבריק (קנדה) 15,000,000 2 0.5    
A5-19 תשל"ח 5 אגורות, אלומיניום מט (ירושלים) 21,480,000 2 0.5    
A5-19A תשל"ח 5 אגורות, אלומיניום מבריק (קנדה) 38,716,000 2 0.5    
A5-20 תשל"ט 5 אגורות, אלומיניום 12,835,709 2 0.5    
A10-1 תש"ך 10 אגורות LF (לאם קרובה למיסגרת) 14,397,000 8 2 0.2  
A10-1A תש"ך 10 אגורות SF (לאם מרוחקת מהקצה) 40 5 2  
A10-2 תשכ"א 10 אגורות 12,821,000 10 2 0.2  
A10-2A תשכ"א 10 אגורות, פתחה (נדיר) 800 120 30  
A10-3 תשכ"ב 10 אגורות, SD ("ב" חלק עליון קצר) 8,845,000 8 3 1  
A10-3A תשכ"ב 10 אגורות, LD ("ב" רגילה) 4 2 0.5  
A10-4 תשכ"ג 10 אגורות 3,931,000 3 2 0.2  
A10-5 תשכ"ד 10 אגורות, "ש" מעוגלת 3,612,423 3 2 0.2  
A10-5A תשכ"ד 10 אגורות, "ש" חדה/ישרה 100 30 8  
A10-6 תשכ"ה 10 אגורות 200,561 6 3 1  
A10-7 תשכ"ו 10 אגורות 7,276,610 2 0.5    
A10-8 תשכ"ז 10 אגורות ,תאריך שטוח (כיתוב חד) 6,426,438 3 0.5    
A10-8A תשכ"ז 10 אגורות ,כיתוב עבה 3 0.5    
A10-9 תשכ"ח 10 אגורות 4,825,000 2 0.5    
A10-10 תשכ"ט 10 אגורות 6,810,000 2 0.5    
A10-11 תש"ל 10 אגורות 6,131,000 2 0.5    
A10-12 תשל"א 10 אגורות 7,700,000 2 0.5    
A10-13 תשל"ב 10 אגורות (ירושלים) 1,260,000 4 0.5    
A10-13A תשל"ב 10 אגורות, שוליים חדים (ברן) 18,393,112 4 0.5    
A10-14 תשל"ג 10 אגורות (ירושלים + קנדה) 16,205,000 2 0.5    
A10-15 תשל"ד 10 אגורות (ירושלים) 3,880,000 4 0.5    
A10-15A תשל"ד 10 אגורות (קנדה, Proof-like) 18,160,000 4 0.5    
A10-16 תשל"ה 10 אגורות 25,135,000 2 0.5    
A10-17 תשל"ו 10 אגורות (ירושלים) 34,870,000 4 0.5    
A10-17A תשל"ו 10 אגורות (קנדה, Proof-like) 20,000,006 4 0.5    
A10-18 תשל"ז 10 אגורות, ברונזה (ירושלים) 27,885,863 2 0.5    
A10-18A תשל"ז 10 אגורות, אלומיניום מבריק (קנדה) 30,000,010 3 0.5    
A10-19 תשל"ח 10 אגורות, אלומיניום מט (ירושלים) 24,050,000 3 0.5    
A10-19A תשל"ח 10 אגורות, אלומיניום מבריק (קנדה) 104,335,750 2 0.5    
A10-20 תשל"ט 10 אגורות, אלומיניום 22,201,469 2 0.5    
A10-21 תש"ם 10 אגורות, אלומיניום (רוב הכמות הושמדה) 4,752,333 4 2 1  
A25-1 תש"ך 25 אגורות, LF שוליים רחבים (ירושלים) 4,351,000 4 2 0.5  
A25-1A תש"ך 25 אגורות SF, שוליים צרים (ברן) 40,000 15 5 2  
A25-2 תשכ"א 25 אגורות 5,009,000 3 1    
A25-3 תשכ"ב 25 אגורות 882,000 3 1    
A25-4 תשכ"ג 25 אגורות 194,000 4 2 0.5  
A25-6 תשכ"ה 25 אגורות 186,544 4 2    
A25-7 תשכ"ו 25 אגורות 320,000 4 2 0.5  
A25-8 תשכ"ז 25 אגורות 325,041 3 2 0.5  
A25-9 תשכ"ח 25 אגורות 445,000 3 2 0.5  
A25-10 תשכ"ט 25 אגורות 432,004 3 2 0.5  
A25-11 תש"ל 25 אגורות 417,000 2 1    
A25-12 תשל"א 25 אגורות 500,030 2 1    
A25-13 תשל"ב 25 אגורות 1,883,000 2 1    
A25-14 תשל"ג 25 אגורות 3,770,000 2 1    
A25-15 תשל"ד 25 אגורות 3,320,000 2 1    
A25-16 תשל"ה 25 אגורות 3,968,000 2 1    
A25-17 תשל"ו 25 אגורות 3,901,000 2 1    
A25-18 תשל"ז 25 אגורות 1,832,000 2 1    
A25-19 תשל"ח 25 אגורות (2 טיפוסים שונים בעיצוב ההיקף) 12,200,000 2 1    
A25-20 תשל"ט 25 אגורות 10,842,147 2 1    
A50-1 תשכ"ג ½ לירה, חיות גדולות 5,607,000 8 2 0.5  
A50-1A תשכ"ג ½ לירה, חיות קטנות (נדיר) 40 5 2  
A50-2 תשכ"ד ½ לירה 3,761,890 3 2 0.5  
A50-3 תשכ"ה ½ לירה 1,551,167 3 1    
A50-4 תשכ"ו ½ לירה 2,139,000 2 1    
A50-5 תשכ"ז ½ לירה 1,941,570 2 1    
A50-6 תשכ"ח ½ לירה 1,183,000 2 1    
A50-7 תשכ"ט ½ לירה 450,000 3 1    
A50-8 תש"ל ½ לירה 1,001,023 2 1    
A50-9 תשל"א ½ לירה 500,008 3 1    
A50-10 תשל"ב ½ לירה 421,000 3 1    
A50-11 תשל"ג ½ לירה (ירושלים) 310,000 4 1    
A50-11A תשל"ג ½ לירה (ברן, Proof-like) 3,115,010 4 1    
A50-12 תשל"ד ½ לירה 4,275,015 2 1    
A50-13 תשל"ה ½ לירה (ירושלים + קנדה) 11,066,010 2 1    
A50-14 תשל"ו ½ לירה 4,959,000 2 1    
A50-15 תשל"ז ½ לירה 4,983,010 2 1    
A50-16 תשל"ח ½ לירה 14,325,000 1      
A50-17 תשל"ט ½ לירה 21,391,170 1      
A100-1 תשכ"ג 1 לירה, חיות גדולות

4,212,000

5 1    
A100-1A תשכ"ג 1 לירה, חיות קטנות (נדיר) 50 20 5  
A100-1B תשכ"ג 1 לירה, "1" שטוח (R מלא) 40 15 5  
A100-2 תשכ"ה 1 לירה 166,053 10 5 3  
A100-3 תשכ"ו 1 לירה 290,000 8 4 2  
A100-4 תשכ"ז 1 לירה טיפוס מנורה 180,066 8 4 2  
A100-4A תשכ"ז 1 לירה טיפוס רימונים 3,830,388 3 1    
A100-5 תשכ"ח 1 לירה 3,932,061 2 1    
A100-6 תשכ"ט 1 לירה 12,484,016 2 1    
A100-7 תש"ל 1 לירה 4,793,663 2 1    
A100-8 תשל"א 1 לירה 2,993,000 2 1    
A100-9 תשל"ב 1 לירה 2,485,041 2 1    
A100-10 תשל"ג 1 לירה (ירושלים + ברן) 10,265,000 2 1    
A100-11 תשל"ד 1 לירה (ירושלים) 2,287,000 5 2 0.5  
A100-11a תשל"ד 1 לירה, הטבעה דקה (קנדה) 4,000,000 5 2 0.5  
A100-12 תשל"ה 1 לירה (ירושלים + קנדה) 13,225,010 2 1    
A100-13 תשל"ו 1 לירה 4,268,000 2 1    
A100-14 תשל"ז 1 לירה 11,129,00 2 1    
A100-15 תשל"ח 1 לירה (ירושלים + קנדה) 61,752,000 1      
A100-16 תשל"ט 1 לירה (ירושלים + קנדה) 34,815,464 1      
A100-17 תש"מ 1 לירה (רוב הכמות הושמדה) 10,840,424 8 4    
A500-1 תשל"ח 5 לירות 8,350,000 7 2 0.5  
A500-2 תשל"ט 5 לירות (ירושלים) 5,646,428 7 2 0.5  
A500-2A תשל"ט 5 לירות, דק, שוליים ישרים (אוסטרליה) 32,000,000 6 2 0.5  
AN/S # שנה האגורות החדשות והשקל (1980-85) כמות UNC EF VF תמונות
AN1-1 תש"מ 1 אגורה חדשה  (90,000,000 הושמדו) 200,000,000 1 0.2    
AN1-2 תשמ"א 1 אגורה חדשה 1,000,000 8 1    
AN1-3 תשמ"ב 1 אגורה חדשה 1,000,000 3 1    
AN5-1 תש"מ 5 אגורות חדשות 69,532,000 1 0.2    
AN5-2 תשמ"א 5 אגורות חדשות 1,000,000 5 1    
AN5-3 תשמ"ב 5 אגורות חדשות 5,000,000 2 1    
AN10-1 תש"מ 10 אגורות חדשות 167,932,000 1 0.2    
AN10-2 תשמ"א 10 אגורות חדשות (ירושלים, שטוטגארט) 151,160,000 3 0.2    
AN10-2A תשמ"א 10 אגורות חדשות ( ח' כתב ראי-צרפת) 90,000,000 4 0.2    
AN10-3 תשמ"ב 10 אגורות חדשות 23,000,000 3 1    
AN10-4 תשמ"ג 10 אגורות חדשות 2,500,000 3 1    
AN10-5 תשמ"ד 10 אגורות חדשות 500,000 4 2 0.5  
AN50-1 תש"מ ½ שקל 52,308,000 0.5      
AN50-2 תשמ"א ½ שקל, היקף חד (בצרפת) 15,296,000 3 0.5    
AN50-2A תשמ"א ½ שקל, היקף מעוגל (ירושלים) 37,976,000 2 0.5    
AN50-3 תשמ"ב ½ שקל 18,808,484 2 0.5    
AN50-4 תשמ"ג ½ שקל 250,000 3 2 1  
AN50-5 תשמ"ד ½ שקל 250,000 4 2 1  
SH1-1 תשמ"א 1 שקל, שולים ישרים (הוטבע בצרפת) 99,000,000 1      
SH1-1A תשמ"א 1 שקל, עבה (הוטבע בברן) 15,570,000 3 0.2    
SH1-1B תשמ"א 1 שקל, היקף מעוגל (הוטבע בירושלים) 39,970,000 2 0.2    
SH1-2 תשמ"ב 1 שקל 15,850,000 2 0.2    
SH1-3 תשמ"ג 1 שקל 26,360,200 1      
SH1-4 תשמ"ד 1 שקל (ירושלים + קנדה) 32,205,000 1      
SH1-5 תשמ"ה 1 שקל 500,000 4 2 0.5  
SH5-1 תשמ"ב 5 שקלים (צ'ילה + צרפת) 30,000,000 1      
SH5-2 תשמ"ג 5 שקלים 994,000 3 0.5    
SH5-3 תשמ"ד 5 שקלים, היקף חד (הוטבע בצ'ילה) 9,000,000 2 0.2    
SH5-3A תשמ"ד 5 שקלים, קיווקוו מלבני ושטחי (ירושלים) 8,389,400 2 0.2    
SH5-4 תשמ"ה 5 שקלים 250,005 4 2 1  
SH10-1 תשמ"ב 10 שקלים, שולים ישרים (שטוטגארט) 18,000,000 7 0.2    
SH10-1A תשמ"ב 10 שקלים, שולים מעוגלים (ירושלים) 18,084,123 3 0.2    
SH10-2 תשמ"ג 10 שקלים 17,850,750 2 0.2    
SH10-3 תשמ"ד 10 שקלים 31,950,200 1 0.2    
SH10-3A תשמ"ד 10 שקלים, חנוכה 2,000,000 2 1    
SH10-3B תשמ"ד 10 שקלים, הרצל 2,002,500 2 1    
SH10-4 תשמ"ה 10 שקלים, שולים ישרים (שטוטגארט) 10,000,000 3 0.2    
SH10-4A תשמ"ה 10 שקלים, שולים מעוגלים (ירושלים) 15,864,436 2 0.2    
SH50-1 תשמ"ד 50 שקלים 13,993,658 2 0.5    
SH50-2 תשמ"ה 50 שקלים 1,000,000 7 1    
SH50-2A תשמ"ה 50 שקלים, בן גוריון 1,000,000 3 1    
SH100-1 תשמ"ד 100 שקלים, חריצים עמוקים (קנדה) 15,000,000 3 1    
SH100-1A תשמ"ד 100 שקלים, שוליים מעוגלים (ירושלים) 15,028,433 2 1    
SH100-2 תשמ"ה 100 שקלים 19,637,806 2 1    
SH100-2A תשמ"ה 100 שקלים, חנוכה 2,000,000 2 1    
SH100-2B תשמ"ה 100 שקלים, ז'בוטינסקי 2,000,000 2 1    
Pick # שנה השקל החדש (1985-) כמות הנפקה UNC EF VF תמונות
ASN1-1 תשמ"ה 1 אגורה (צרפת, שטוטגארט) 58,144,000 1 0.2    
ASN1-2 תשמ"ו 1 אגורה (צרפת, שטוטגארט, ירושלים) 95,272,000 1 0.2    
ASN1-3 תשמ"ז 1 אגורה 1,080,000 5 1    
ASN1-3H תשמ"ז 1 אגורה, חנוכה 1,004,000 1 0.5    
ASN1-4 תשמ"ח 1 אגורה 15,768,000 1.5 0.5    
ASN1-4A תשמ"ח 1 אגורה, מ' שנים לישראל 504,000 5 1    
ASN1-4H תשמ"ח 1 אגורה, חנוכה 540,000 2 0.5    
ASN1-5 תשמ"ט 1 אגורה 10,801,000 2 0.5    
ASN1-5H תשמ"ט 1 אגורה, חנוכה 504,000 2 0.5    
ASN1-6 תש"ן 1 אגורה 4,968,000 3 0.5    
ASN1-6H תש"ן 1 אגורה, חנוכה 2,160,000 2      
ASN1-7 תשנ"א 1 אגורה *הונפק רק בסטים (6,746) 10,000* 7 (3,254 הושמדו או נגנזו)
ASN1-7H תשנ"א 1 אגורה, חנוכה 576,000 3 1    
ASN5-1 תשמ"ה 5 אגורות (צרפת, שטוטגארט) 34,504,000 2 0.2    
ASN5-2 תשמ"ו 5 אגורות (שטוטגארט, ירושלים) 12,384,050 2 0.2    
ASN5-3 תשמ"ז 5 אגורות 14,257,298 2 0.2    
ASN5-3H תשמ"ז 5 אגורות, חנוכה 1,004,000 2 0.2    
ASN5-4 תשמ"ח 5 אגורות 9,360,000 2 0.2    
ASN5-4A תשמ"ח 5 אגורות, מ' שנים לישראל 504,000 4 1    
ASN5-4H תשמ"ח 5 אגורות, חנוכה 536,000 3 0.5    
ASN5-5 תשמ"ט 5 אגורות 4,896,000 2 0.2    
ASN5-5H תשמ"ט 5 אגורות, חנוכה 504,000 3 0.5    
ASN5-6 תש"ן 5 אגורות 576,000 6 1 0.2  
ASN5-6H תש"ן 5 אגורות, חנוכה 2,016,000 2 0.2    
ASN5-7 תשנ"א 5 אגורות 4,464,000 2 0.2    
ASN5-7H תשנ"א 5 אגורות, חנוכה 1,488,000 2 0.2    
ASN5-8 תשנ"ב 5 אגורות (ירושלים, צ'ילה) 26,096,000 1 0.1    
ASN5-8H תשנ"ב 5 אגורות, חנוכה 960,000 2 0.2    
ASN5-9H תשנ"ג 5 אגורות, חנוכה 960,000 2 0.2    
ASN5-10 תשנ"ד 5 אגורות (אתונה+אוסלו) 12,096,000 1 0.1    
ASN5-11 תשנ"ה 5 אגורות 6,144,000 1 0.1    
ASN5-12 תשנ"ו 5 אגורות 6,144,000 1 0.1    
ASN5-13 תשנ"ז 5 אגורות 6,144,000 1 0.1    
ASN5-14 תשנ"ח 5 אגורות 12,288,000 0.5      
ASN5-15 תשנ"ט 5 אגורות 6,144,000 0.5      
ASN5-16 תש"ס 5 אגורות 12,288,000 0.5      
ASN5-17 תשס"א 5 אגורות 6,144,000 0.5      
ASN5-18 תשס"ב 5 אגורות 12,288,000 0.5      
ASN5-19 תשס"ד 5 אגורות   0.5      
ASN5-20 תשס"ה 5 אגורות   0.5      
ASN5-21 תשס"ו 5 אגורות   0.5      
ASN10-1 תשמ"ה 10 אגורות 45,000,000 2 0.2    
ASN10-2 תשמ"ו 10 אגורות (ירושלים, ברן) 92,754,048 2 0.2    
ASN10-3 תשמ"ז 10 אגורות 19,351,382 2 0.2    
ASN10-3H תשמ"ז 10 אגורות, חנוכה 1,004,000 2 0.2    
ASN10-4 תשמ"ח 10 אגורות 8,640,000 3 0.2    
ASN10-4A תשמ"ח 10 אגורות, מ' שנים לישראל 504,000 4 0.2    
ASN10-4H תשמ"ח 10 אגורות, חנוכה 834,000 1 0.2    
ASN10-5 תשמ"ט 10 אגורות 420,000 3 0.2    
ASN10-5H תשמ"ט 10 אגורות, חנוכה 798,000 2 0.2    
ASN10-6 תש"ן 10 אגורות 2,376,000 2 0.2    
ASN10-6H תש"ן 10 אגורות, חנוכה 2,052,000 1 0.2    
ASN10-7 תשנ"א 10 אגורות (שטוטגארט, סנטיאגו) 47,520,000 3 0.2    
ASN10-7A תשנ"א 10 אגורות תאריך קטן (ירושלים) 11,905,000 7 1 0.2  
ASN10-7H תשנ"א 10 אגורות, חנוכה 1,488,000 1 0.2    
ASN10-8 תשנ"ב 10 אגורות 1,728,000 3 0.5    
ASN10-8H תשנ"ב 10 אגורות, חנוכה 1,404,000 1 0.2    
ASN10-9 תשנ"ג 10 אגורות 25,920,000 2 0.2    
ASN10-9H תשנ"ג 10 אגורות, חנוכה 1,404,000 1 0.2    
ASN10-10 תשנ"ד 10 אגורות (אוטרכט, שטוטגארט) 51,696,000 2 0.2    
ASN10-11 תשנ"ה 10 אגורות 17,280,000 2 0.2    
ASN10-12 תשנ"ו 10 אגורות 43,200,000 2 0.2    
ASN10-13 תשנ"ז 10 אגורות ה בתאריך סגורה (אוטרכט) 21,600,000 3 0.2    
ASN10-13A תשנ"ז 10 אגורות האות ה פתוחה (אוסלו) 21,600,000 3 0.2    
ASN10-14 תשנ"ח 10 אגורות 60,480,000 1 0.2    
ASN10-15 תשנ"ט 10 אגורות (אתונה, סאול) 26,203,000 1 0.2    
ASN10-16 תש"ס 10 אגורות 82,944,000 0.5 0.1    
ASN10-17 תשס"א 10 אגורות פנים האפס מעוגל (קוראה) 46,140,000 1 0.1    
ASN10-17A תשס"א 10 אגורות פנים האפס ישר (צ'ילה) 32,256,000 1 0.1    
ASN10-18 תשס"ב 10 אגורות 4,608,000 1 0.1    
ASN10-19 תשס"ג 10 אגורות 22,980,000 0.2      
ASN10-20 תשס"ד 10 אגורות   0.1      
ASN10-21 תשס"ה 10 אגורות   0.1      
ASN10-22 תשס"ו 10 אגורות   0.1      
ASN50-1 תשמ"ה ½ ₪ כיתוב בולט (ירושלים) 1,296,000 10 2 0.7  
ASN50-1A תשמ"ה ½ ₪ אסימון דק (פריז) 15,000,000 3 0.7    
ASN50-1B תשמ"ה ½ ₪ עבה, שוליים ישרים (שטוטגארט) 4,032,000 7 1 0.7  
ASN50-2 תשמ"ו ½ ₪ 4,392,000 3 0.7    
ASN50-2A תשמ"ו ½ ₪ רוטשילד 2,000,000 3 1 0.7  
ASN50-3 תשמ"ז ½ ₪ 144,000 7 3 1  
ASN50-3H תשמ"ז ½ ₪ חנוכה 1,004,000 2 1 0.7  
ASN50-4 תשמ"ח ½ ₪ *מרבית הכמות בסטים (15,795) 20,000* 25 20 15  
ASN50-4A תשמ"ח ½ ₪ מ' שנים לישראל 500,000 5 2 1  
ASN50-4H תשמ"ח ½ ₪ חנוכה 532,000 3 1.5 0.7  
ASN50-5 תשמ"ט ½ ₪ 756,000 4 2 1  
ASN50-5H תשמ"ט ½ ₪ חנוכה 504,000 3 1.5 0.7  
ASN50-6 תש"ן ½ ₪ 648,000 4 2 1  
ASN50-6H תש"ן ½ ₪ חנוכה 2,016,000 2 0.7    
ASN50-7 תשנ"א ½ ₪ 288,000 7 4 2  
ASN50-7H תשנ"א ½ ₪ חנוכה 960,000 2 0.7    
ASN50-8 תשנ"ב ½ ₪ כיתוב בולט (ירושלים) 828,000 6 2 0.7  
ASN50-8A תשנ"ב ½ ₪ כיתוב שטוח יותר (סנטיגו) 10,752,000 3 0.7    
ASN50-8B תשנ"ב ½ ₪ עבה,שוליים ישרים (שטוטגארט) 2,688,000 5 1 0.7  
ASN50-8H תשנ"ב ½ ₪ חנוכה 288,000 4 2 0.7  
ASN50-9 תשנ"ג ½ ₪ (שטוטגארט, קנברה) 5,184,000 3 0.7    
ASN50-9H תשנ"ג ½ ₪ חנוכה 304,000 3 1.5 0.7  
ASN50-10 תשנ"ה ½ ₪ (אתונה, סנטיגו) 10,752,000 2 0.7    
ASN50-11 תשנ"ז ½ ₪ 5,376,000 2 0.7    
ASN50-12 תשנ"ח ½ ₪ 5,376,000 2 0.7    
ASN50-13 תשנ"ט ½ ₪ 8,064,000 1.5 0.7    
ASN50-14 תשס"ב ½ ₪ כיתוב בולט יחסית (סנטיאגו) 2,880,000 3 0.7    
ASN50-14A תשס"ב ½ ₪ כיתוב שטוח במיוחד (ואנטה) 5,760,000 2 0.7    
ASN50-15 תשס"ג ½ ₪   0.7      
ASN50-16 תשס"ד ½ ₪   0.7      
ASN50-17 תשס"ה ½ ₪   0.7      
ASN50-18 תשס"ו ½ ₪   0.7      
ASN50-19 תשס"ז ½ ₪ 0.7
ASN50-20 תשס"ח ½ ₪ 0.7
NS1-1 תשמ"ה 1 ₪, קופרניקל 29,088,000 3 1.2    
NS1-2 תשמ"ו 1 ₪ (ירושלים, שטוטגארט) 20,960,055 4 1.2    
NS1-2H תשמ"ו 1 ₪, חנוכה 1,056,000 2 1.2    
NS1-3 תשמ"ז 1 ₪ 216,000 6 3 1.5  
NS1-3H תשמ"ז 1 ₪, חנוכה 1,004,000 2 1.2    
NS1-4 תשמ"ח 1 ₪ (ירושלים, אוטרכט, הבדל בספרה "1") 20,376,000 4 1.2    
NS1-4A תשמ"ח 1 ₪, מ' שנים לישראל 504,000 5 2 1.2  
NS1-4B תשמ"ח 1 ₪, רמב"ם 1,000,000 5 2 1.2  
NS1-4H תשמ"ח 1 ₪, חנוכה 534,000 3 1.5    
NS1-5 תשמ"ט 1 ₪ 8,706,000 4 1.2    
NS1-5H תשמ"ט 1 ₪, חנוכה 534,000 3 1.2    
NS1-6 תש"ן 1 ₪ 756,000 5 2 1.2  
NS1-6H תש"ן 1 ₪, חנוכה 2,052,000 2 1.2    
NS1-7 תשנ"א 1 ₪ 1,152,000 4 1.2    
NS1-7H תשנ"א 1 ₪, חנוכה (שטוטגארט, ירושלים) 1,104,000 3 1.2    
NS1-8 תשנ"ב 1 ₪ (ירושלים, שטוטגארט, אוטווה) 27,432,000 3 1.2    
NS1-8H תשנ"ב 1 ₪, חנוכה 1,044,000 2 1.2    
NS1-9 תשנ"ג 1 ₪ 8,640,000 3 1.2    
NS1-9H תשנ"ג 1 ₪, חנוכה 922,000 2 1.2    
NS1-10 תשנ"ד 1 ₪ (אוטרכט, שטוטגארט) 21,456,000 2 1.2    
NS1-11 תשנ"ה 1 ₪ 25,920,000 2 1.2    
NS1-12 תשנ"ו 1 ₪ 8,640,000 4 1.2    
NS1-13 תשנ"ז 1 ₪ 30,240,000 2 1.2    
NS1-14 תשנ"ח 1 ₪ 4,295,500 3 1.2    
NS1-15 תשנ"ט 1 ₪ 17,280,000 2 1.2    
NS1-16 תש"ס 1 ₪ 20,738,000 2 1.2    
NS1-17 תשס"א 1 ₪ 9,648,000 2 1.2    
NS1-18 תשס"ב 1 ₪ 18,816,000 1.5      
NS1-19 תשס"ג 1 ₪, כיתוב שטוח   1.5 1.2    
NS1-19A תשס"ג 1 ₪, כיתוב בולט   1.5 1.2    
NS1-20 תשס"ה 1 ₪, קיימים מס' וריאנטים כולל סטיה במשקל   1.5      
NS1-20A תשס"ה 1 ₪ מבריק (עם שריטות אופיניות)   1.5      
NS1-21 תשס"ו 1 ₪   1.2      
NS1-22 תשס"ז 1 ₪ 1.2
NS2-1 תשס"ח 2 ₪ 2.2
NS5-1 תש"ן 5 ₪ 15,000,000 7 5.5    
NS5-1A תש"ן 5 ₪, לוי אשכול 1,500,000 9 6 5.5  
NS5-2 תשנ"א 5 ₪ 324,000 10 6 5.5  
NS5-2H תשנ"א 5 ₪, חנוכה 500,000 8 5.5    
NS5-3 תשנ"ב 5 ₪ 413,000 10 6 5.5  
NS5-3H תשנ"ב 5 ₪, חנוכה 486,000 8 5.5    
NS5-4A תשנ"ג 5 ₪, חיים ויצמן 1,501,000 10 6 5.5  
NS5-4H תשנ"ג 5 ₪, חנוכה 501,000 8 5.5    
NS5-5 תשנ"ד 5 ₪ 2,016,000 10 5.5    
NS5-6 תשנ"ה 5 ₪ 2,160,000 12 5.5    
NS5-7 תשנ"ז 5 ₪ (אוטרכט, הלסינקי) 4,320,000 10 5.5    
NS5-8 תשנ"ח 5 ₪ 2,160,000 10 5.5    
NS5-9 תשנ"ט 5 ₪, שולים רגילים (מצולעים) 2,160,000 10 5.5    
NS5-9A תשנ"ט 5 ₪, שוליים עגולים 2,160,000 10 5.5    
NS5-10 תש"ס 5 ₪ 4,464,000 6 5.5    
NS5-11 תשס"ב 5 ₪, שוליים עגולים 4,464,000 6 5.5    
NS5-12 תשס"ה 5 ₪   5.5      
NS5-13 תשס"ו 5 ₪   5.5      
NS5-14 תשס"ח 5 ₪          
NS10-1 תשנ"ה 10 ₪ (אסימון דו מתכתי) 28,224,000 15 11 10  
NS10-1A תשנ"ה 10 ₪, גולדה 1,584,000 20 12 10  
NS10-1B תשנ"ה 10 ₪, אסימון כהה (ללא ציפוי אורייט) נדיר 200 120 80  
NS10-1C תשנ"ה 10 ₪, עם כוכב (עם/ללא ציפוי אורייט) נדיר 600 440 250  
NS10-2 תשס"ב 10 ₪ 4,749,000 11      
NS10-3 תשס"ה 10 ₪   10.5      
NS10-4 תשס"ו 10 ₪   10.5      

הערות: ברשימה הנ"ל לא נכללים הטבעות ניסיון, Specimen ומטבעות מיוחדים עם סימון כוכבית שמקורם בסטים.
הערכת המחירים מנסה לשקף את הערך המשוקלל לשוק בארץ פרט לפריטים הנדירים/יקרים שמחירם מותאם גם למחיר בחו"ל.
המחיר למטבעות פשוטים משנות השישים ואילך שהוטבעו במיליונים נכון בדר"כ רק למטבעות בודדים במצבים מצוינים לצרכי אספנות, כמויות גדולות המזדמנות באקראי שוות לרוב כמשקל המתכת למצבים משומשים ופי 2-3 ממישקלה לחדשים.